Economie

Nieuws

Afhankelijkheid van olie- en gasuitvoer bedreigt Russische economische groei

Rusland haalt dit jaar een bruto nationaal product van vier procent. Dat is iets minder dan de 5,5 procent vorig jaar maar in vergelijking met de rest van de wereld doet de Russische economie het niet slecht. Het land kruipt gestaag verder uit de diepe put die werd geslagen in de jaren 90. Dat is grotendeels te danken aan de gunstige prijzen van ga ...
Nieuws

'Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank te weinig transparant'

Er is onvoldoende controle op de projectendie de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) financiert. Het BankInformation Centre (BIC), een organisatie in Washington die de werking vaninternationale financiële instellingen doorlicht, heeft hetcontrolemechanisme van de IDB gewogen en te licht bevonden.
Nieuws

SADC wordt stilaan één energiemarkt

Vorig jaar is de handel in elektriciteit tussen de veertien lidstaten van de Southern African Development Community (SADC) met 20 procent toegenomen. Door de grensoverschrijdende levering van stroom kunnen bedrijven en particulieren rekenen op een constante energietoevoer. Door belangrijke infrastructuurwerken zal die uitwisseling in de toekomst no ...
Nieuws

Regeringen en ontwikkelingsinstellingen vrijen uitgeweken ‘helden’ op

De miljoenen Latijns-Amerikanen die uit hun land zijn weggetrokken onder druk van de economische crisis en torenhoge werkloosheid, zijn echte geldschieters geworden voor hun land van herkomst. Vorig jaar stuurden de 35 miljoen emigranten uit Latijns-Amerika en de Caraïben die in de VS wonen 23 miljard dollar naar huis, vier keer meer dan in 1980. D ...
Nieuws

Donald en Mickey veroveren Chinese vasteland

China heeft honderden amusementsparken van eigen makelij zien floppen, en toch flirt Peking met het idee tegen 2010 twee of drie Disneyland-centra of andere megaparken te openen. De Communistische Partij beschouwt de Amerikaanse pretparken blijkbaar niet langer als kleinburgerlijk entertainment waar alleen kapitalistische uitbuiters beter van worde ...
Nieuws

Slechte IMF-student krijgt toch pluim

De Chileense president Ricardo Lagos geeft toe dat zijn land het laatste decennium een wispelturige leerling is geweest in het klasje van het Internationaal Muntfonds (IMF). Hij belooft beterschap en belooft dat zijn land versterkt uit de internationale crisis zal komen. Hoewel een dergelijke boodschap weinig goeds doet vermoeden over de Chileense ...
Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

De faillissementsprocedure (SDRM) die hetInternationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs ineen gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten ineen brief aan het IMF. SDRM is een mechanisme om de schulden van landen dietegen een 'faillissement' aankijken te herschikken en eventueel tebevriezen.
Nieuws

Latijns-Amerikaanse economieën presteerden dit jaar barslecht

Een daling van de economische activiteit meteen half procent, een stijgende inflatie en steeds meer Latijns-Amerikanendie werkloos worden en onder armoedegrens zakken: dat is deLatijns-Amerikaanse economie anno 2002 in een notendop. De balans die deEconomische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (ECLAC) gisteren(woensdag) in Santiago opmaa ...
Nieuws

Centraal-Amerika zet alles op FTAA in 2003

De economieën in Centraal-Amerika zullen ookdit jaar geen spectaculaire groei optekenen. Het bruto binnenlands productin Centraal-Amerika dikt al enkele jaren nauwelijks aan, met groeicijfersvan één tot vijf procent. In de actieplannen die de regeringen voor 2003opstellen valt één letterwoord op: FTAA. De Pan-Amerikaanse Vrijhandelszonezou het geco ...
Nieuws

'Geen oorlog tegen Irak zolang politieke crisis Venezuelaaanhoudt'

De politieke crisis in Venezuela, waar dealgemene staking vandaag (woensdag) dag 17 ingaat, brengt de Amerikaansebelangen in het gedrang. De olietoevoer vanuit Venezuela hapert, en dat iseen factor waarmee de VS rekening moeten houden als ze ten strijde willentrekken tegen Irak. Als de oliekraan in zowel Venezuela als de Golf dichtgaat, kan dat zor ...
Nieuws

Banken zwemmen in geld dat niet van hen is

Een jaar geleden stonden de meeste Argentijnse banken voor de afgrond, maar intussen lijken de financiële instellingen het er verrassend goed te doen. Het aantal sluitingen van banken is sterk teruggelopen. De geldhuizen hebben minder leningen uitstaan, kunnen probleemloos spaartegoeden terugbetalen en trekken zelfs nieuwe spaarders aan: ze beschik ...
Nieuws

Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

De Nigeriaanse regering heeft gisteren (maandag) op de valreep een wet op de witwasserij ondertekend. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had ermee gedreigd om economische sancties te treffen tegen Nigeria als het land op 16 december geen maatregelen had genomen tegen de corruptie en de fraude in het land.

Pagina's