Economie

Nieuws

Liberalisering kapitaalmarkten faalt in veel ontwikkelingslanden - IMF

Ontwikkelingslanden die net als industrielanden hun kapitaalmarkten openstellen, lopen een verhoogd risico op financiële instabiliteit. Progressieve economen als Nobelprijswinaar Joseph Stiglitz zeggen het al jaren en maandag heeft ook het Internationaal Muntfonds het toegegeven. En wat meer is: het IMF geeft toe dat er de afgelopen decennia in het ...
Nieuws

‘Oorlog tegen Irak kan nieuwe hindernissen opwerpen voor globalisering’- ANALYSE

Misschien heeft de Amerikaanse regering niet voldoende nagedacht over de langetermijnkosten van een oorlog tegen Irak. In een hoofdartikel met als titel De hoge prijs van slechte diplomatie stelt het Amerikaanse tijdschrift Business Week deze week dat de nieuwe Bush-doctrine - preventief ingrijpen tegen 'het kwade' en de dreiging van massavernietig ...
Nieuws

'Korte oorlog tegen Irak goed voorZuid-Amerikaanse economieën'

Een korte oorlog tegen Irak kan goed uitdraaienvoor sommige Latijns-Amerikaanse landen. Volgens Guillermo A. Calvo, dehoofdeconoom van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is hetmogelijk dat de hoge olieprijzen en het lage consumentenvertrouwen zichnegatief blijven uitwerken op de conjunctuur in de industrielanden, en datdaardoor investerin ...
Nieuws

Onderhandelingen over omstreden Pan-Amerikaanse Vrijhandelszone in slotfase

In een comfortabel gebouw dat daarvoor speciaal werd opgetrokken in de Mexicaanse stad Puebla, begint maandag de laatste fase van de onderhandelingen over de oprichting van de Pan-Amerikaanse vrijhandelszone FTAA. Stilaan trekt de mist rond het project op en worden de contouren van de grootste vrijhandelszone ter wereld zichtbaar. De weerstand van ...
Nieuws

Bijna een zevende van echte Britse koffie verdient label ‘eerlijk’

Het marktaandeel van eerlijke koffie op de Britse koffiemarkt steeg vorig jaar tot 14 procent, tegenover 10 procent in 2001. De groei van het afgelopen jaar is grotendeels te danken aan het feit dat de grote supermarktketens zich massaal bekeren tot producten uit het circuit van de eerlijke handel.
Nieuws

China groeipool van international toerisme

Het toerisme in Azië en de regio van de Stille Oceaan doet groeicijfers optekenen die dubbel zo hoog zijn als het wereldgemiddelde. Met name China - en waarschijnlijk ook India - worden in de toekomst de topbestemmingen in het internationale reizigersverkeer.
Nieuws

'Emiratisering' arbeidsmarkt krijgt vaart

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zetten vaartachter de 'emiratisering' van hun economie om genoeg banen te scheppen voorde 300.000 jonge VAE-burgers die de komende tien jaar op de arbeidsmarktzullen komen. Buitenlandse werknemers, die nu driekwart van de bevolking vande zeven emiraten uitmaken, dreigen het kind van de rekening te worden.
Nieuws

Schuldverlichting voor Mali

Het Internationaal Muntfonds en de Wereldbankschelden het Afrikaanse land Mali 675 miljoen dollar buitenlandse schuldkwijt in het kader van het HIPC-initiatief. Het gaat om een derde van detotale buitenlandse schuld. De andere schuldeisers - nationale regeringen eninternationale banken - zouden dat voorbeeld volgen, belooft het IMF.
Nieuws

Onderzoek naar hybride alternatieven voor bedreigdeCavendish-banaan blijft ondergefinancierd

Hondurese wetenschappers ontwikkelen hybridebananensoorten die mogelijk ooit een alternatief kunnen bieden voor deCavendish-banaan. De Cavendish is de banaan die overal in westersesupermarken te vinden is, maar wordt momenteel bedreigd door eenschimmelinfectie waartegen geen kruid gewassen is. Bananen zijn wereldwijdhet vierde voedingsgewas, maar d ...
Nieuws

VS verhuizen troepen en starten charmeoffensief in nieuw Europa

De Verenigde Staten verhuizen massaal troepen en materieel van Duitsland naar Bulgarije en Roemenië, dichter in de buurt van een oorlog in Irak. De regering van president George W. Bush put zich uit in woorden van lof voor de gastvrijheid van het “nieuwe Europa” en belooft een verdieping van de economische samenwerking.
Nieuws

Ontwikkelingslanden gefrustreerd over blokkering van 'hun' onderhandelingsronde

Veel ontwikkelingslanden zijn gefrustreerd over het vastlopen van de onderhandelingsronde van Doha, de gesprekken over een verdere liberalisering van de wereldhandel. De Wereldhandelsorganisatie doopte de nieuwe onderhandelingsronde die in november 2001 in de hoofdstad van Qatar werd gelanceerd de ‘Doha Development Round’, omdat er spec ...
Nieuws

Wereldbank laakt beleid Sharon

Het aantal arme Palestijnen is verdrievoudigd sinds het begin van de tweede intifada in september 2000. Het Palestijnse Bruto Binnenlands Product (bbp) lag in 2002 veertig procent lager dan in 2000. Zonder de weerbaarheid van de bevolking was de Palestijnse economie al lang heleaal in elkaar geklapt. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldbank, d ...

Pagina's