Economie

Nieuws

Afrikaanse ngo's zoeken alternatief voor Nepad

Afrikaanse niet-gouvernementele organisaties (ngo's) werken aan een politieke verklaring en een actieprogramma in een poging hun stempel te drukken op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (WSDD) van eind volgende maand. De tekst wordt nu bediscussieerd op een Pan-Afrikaanse Conferentie van Organisaties uit de Civiele Samenleving die gisteren (wo ...
Nieuws

Hernieuwbare energiebronnen nog lang geen werkelijkheid

Op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling die eind augustus in Zuid-Afrika begint, gaan de Latijns-Amerikaanse landen het engagement verdedigen om tegen 2010 10 procent schone energie te verbruiken. Ze worden daarbij blijkbaar niet afgeschrikt door het feit dat in Latijns-Amerika nu nog niet eens één procent van zijn energie uit hernieuwbare bronn ...
Nieuws

IT-oase moet Egypte op de digitale kaart zetten

Egypte is het onbetwiste centrum van de wetenschap inde Arabische wereld, en die faam wil het land nu ook waarmaken in deinformatie- en communicatietechnologie. Maandag zijn 12 investeerders in hetambitieuze 'Smart Village'-project gestapt. Tegen 2005 moet een stukwoestijn 30 kilometer ten noordwesten van Caïro omgetoverd zijn tot eenkantorenoase w ...
Nieuws

WGO wil tabaksreclame geleidelijk doen verdwijnen

De wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft dinsdageen ontwerptekst voorgesteld voor een raamconventie over tabakscontrole(FCTC). De tekst vraagt een beperking, met het oog op de geleidelijkeeliminatie van tabaksreclame, tabakspromotie en de sponsoring vanevenementen door sigarettenmerken stelt wetgevende instrumenten voor om deverantwoordelijkheid ...
Nieuws

IMF blijft verantwoordelijkheid voor honger in Malawi van dehand wijzen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijftontkennen dat het door zijn adviezen heeft bijgedragen tot de hongersnood inMalawi, waar de voorbije maanden al enkele honderden mensen van ontberingzijn omgekomen. Het IMF schrijft de noodtoestand toe aan de uitzonderlijkedroogte in de regio en het wanbeleid van de Malawische regering vanpresident Baki ...
Nieuws

Naar één elektriciteitsmarkt in 2006

Langzaam maar zeker maken de zes Spaanstaligelanden in Midden-Amerika vorderingen bij de versmelting van hun nationalestroommarkten tot één geheel in 2006. Het project werd in 1996 goedgekeurddoor de regeringen van Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,Nicaragua en Panama, maar pas vorig jaar was het verdrag ook door al dielanden geratificee ...
Nieuws

WHO-onderhandelaars blijven hameren op vermindering EU-landbouwbudget

De hervormingsplannen voor het landbouwbeleid van de Europese Unie, die verleden week door de Europese Commissie werden voorgesteld, gaan in de goede richting, maar niet ver genoeg. Dat lijkt de teneur bij de onderhandelaars die in de Wereldhandelsorganisatie (WHO) de belangen verdedigen van de landbouwexporterende economieën in het zuiden.
Nieuws

Meervallenproducenten maken zich op voor eerste handelsoorlog met de VS

Vietnamese handelsexperts vrezen dat de dreigende ‘meervallenoorlog’ tussen de VS en Vietnam de toon zet voor de toekomstige handelsbetrekkingen tussen Vietnam en de VS. Ondanks het Amerikaans-Vietnamese handelsakkoord dat in december van vorig jaar in werking trad, zullen zelfs goederen met een onklopbare prijs en kwaliteit niet zonder slag of sto ...
Nieuws

Industrie ontwaakt uit de coma

Enkele sectoren van de Argentijnse economie, die in 2001 nog op sterven na dood was, beginnen stilaan tekenen van leven te vertonen. Vooral de schoenen- en textielproductie, de speelgoedfabrieken en de autobandenindustrie doen hun voordeel bij de ontkoppeling van de peso met de dollar. Lokale producten winnen marktaandeel op importproducten, maar b ...
Nieuws

Lobbyen om Bush op de wereldtop te krijgen

De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Nkosazana Dlamini-Zuma, was deze week in Washington om VS-president George Bush ervan te overtuigen volgende maand naar de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg te komen. Diplomatieke bronnen in Zuid-Afrika achten de kans klein dat Bush komt opdagen.
Nieuws

Privatisering van Kosovaarse staatsbedrijven wekt Servisch verzet

De VN-missie in Kosovo bereidt de privatisering van honderden staatsbedrijven voor om de regio op weg te helpen naar een markteconomie. Er zijn meer dan 400 bedrijven in handen van de staat in de Servische provincie Kosovo. De privatisering werd toevertrouwd aan het Kosovo Trust Agency (KTA). Volgens Belgrado hebben de VN niet het recht de Servisch ...
Nieuws

Dorstig Centraal-Azië worstelt om water

Verschillende Centraal-Aziatische republiekensmachten naar water voor hun landbouw. De haast onlesbare dorst leidt totonderlinge spanningen. Heel de regio kijkt begerig naar de brede Siberischerivieren, en haalt een oud, ambitieus en duur Sovjetplan vanonder het stof voor de de aanleg van een kanaal van tweeduizend kilometer. De Centraal-Aziatisch ...

Pagina's