Diversiteit

Nieuws

Limburg geeft discriminatie een gezicht

Op 21 februari startte de gezamenlijke campagne van de meldpunten in Hasselt en Genk rond discriminatie: DiscriNImeer. Limburg is de enige provincie waarin twee centrumsteden de krachten bundelen voor ...
Lisa Develtere
Analyse

Grote groep niet-Belgen mag geen vrijwilligerswerk doen

Een grote groep niet-Belgen mag in ons land geen vrijwilligerswerk doen. Jammer, want vrijwilligerswerk is een remedie tegen sociale isolatie. Bovendien is het een gedroomd platform om kennis te maken ...
Analyse

Het Belgische terugkeerbeleid

Als het versnipperde Belgische politieke landschap en het middenveld het over één ding eens zijn, dan wel over de nood aan een beter terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers en andere sans-p ...
Boek

Zwakke mannen

Drie Sterke Vrouwen van de Frans-Senegalese Marie Ndiaye is geen vrolijk boek, noch een hapklare leesbrok. Ndiaye weeft met chirurgische precisie drie verhalen over al wat angstig, sterk en zwak is in ...
Nieuws

Interview: bekeerde moslima is “eindelijk op de goede weg”

“Er is geen god buiten Allah en Mohammed is zijn profeet.” Dat is de geloofsbelijdenis die Bieke Lanslots vijf maal dagelijks reciteert. In 2006 besloot ze zich bij de moslimgemeenschap aan te sluiten ...
Analyse

Jong en bekeerd: nieuwe moslims in België

In ons land van diversiteit komen we onvermijdelijk in contact met ‘de andere’, wat kan leiden tot interesse, verrijking, fascinatie en soms zelfs tot bekering. Jaarlijks hervinden een aantal autochto ...
MO*
Interview

Daniel Alliët, priester van de Begijnhofkerk en semi-heilige voor vluchtelingen

Daniel Alliët is priester in de Begijnhofkerk in Brussel. Hij zet zich al jaren met verschillende initiatieven in voor kansarmen. MO* sprak met hem over de vluchtelingenproblematiek en het multicultur ...
Nieuws

Amper moslims in studentenclubs

In België zijn er maar weinig moslims die in een studentenvereniging zitten, laat staan in een Vlaamse club. Volgens Huseyin Ureyil van Student Focus komt dat omdat er helemaal niet zoveel moslims s ...
Nieuws

Studentenrestaurants: geen halal in de mensa

De Belgische bevolking wordt onmiskenbaar diverser en dat geldt ook voor de studentenpopulatie. Met naar schatting 350 à 380.000 moslims in België, is de islam met voorsprong de tweede godsdienst in o ...
Nieuws

Interview: Jong en allochtoon in Nederland

In het boek ‘Jullie zijn anders als ons, jong en allochtoon in Nederland’, laat Roanne van Voorst honderdvijftig jongeren met verschillende etnische achtergronden aan het woord. Volgens de auteur moet ...
StampMedia
Nieuws

Nood aan nieuwe kansen voor allochtone jongeren

Onderzoekers van de VUB hebben negenduizend jongeren in Vlaanderen ondervraagd over hun school- en arbeidsloopbaan. Waarin verschillen nu de ervaringen van autochtone en allochtone jongeren? De onderz ...
Analyse

Wat racisme met een kind doet

Kinderen wéten wat racisme is. Pesterijen, moppen, negatieve uitlatingen over afkomst, kleur en religie behoren tot de levenssfeer van heel wat lagereschoolleerlingen. Via individuele gesprekken en fo ...

Pagina's