Diversiteit

Analyse

Jong en bekeerd: nieuwe moslims in België

In ons land van diversiteit komen we onvermijdelijk in contact met ‘de andere’, wat kan leiden tot interesse, verrijking, fascinatie en soms zelfs tot bekering. Jaarlijks hervinden een aantal autochtone jongeren in de islam, die inmiddels verweven is met onze maatschappij, de zin van hun leven.
MO*
Interview

Daniel Alliët, priester van de Begijnhofkerk en semi-heilige voor vluchtelingen

Daniel Alliët is priester in de Begijnhofkerk in Brussel. Hij zet zich al jaren met verschillende initiatieven in voor kansarmen. MO* sprak met hem over de vluchtelingenproblematiek en het multiculturele samenleven in de grootstad.
Nieuws

Amper moslims in studentenclubs

In België zijn er maar weinig moslims die in een studentenvereniging zitten, laat staan in een Vlaamse club. Volgens Huseyin Ureyil van Student Focus komt dat omdat er helemaal niet zoveel moslims studeren. Al bestaan er wel enkele Arabische verenigingen waar we best wat moslims terugvinden.
Nieuws

Studentenrestaurants: geen halal in de mensa

De Belgische bevolking wordt onmiskenbaar diverser en dat geldt ook voor de studentenpopulatie. Met naar schatting 350 à 380.000 moslims in België, is de islam met voorsprong de tweede godsdienst in ons land. Toch zijn voorzieningen voor moslimstudenten eerder schaars.
Nieuws

Interview: Jong en allochtoon in Nederland

In het boek ‘Jullie zijn anders als ons, jong en allochtoon in Nederland’, laat Roanne van Voorst honderdvijftig jongeren met verschillende etnische achtergronden aan het woord. Volgens de auteur moeten onze noorderburen zich toeleggen op de sociaaleconomische aspecten van integratie zonder culturele aspecten uit het oog te verliezen.
StampMedia
Nieuws

Nood aan nieuwe kansen voor allochtone jongeren

Onderzoekers van de VUB hebben negenduizend jongeren in Vlaanderen ondervraagd over hun school- en arbeidsloopbaan. Waarin verschillen nu de ervaringen van autochtone en allochtone jongeren? De onderzoeksresultaten kan je lezen in “Wit krijt schrijft beter”, “Zwart op wit” en “Gekleurd door het leven”.
Analyse

Wat racisme met een kind doet

Kinderen wéten wat racisme is. Pesterijen, moppen, negatieve uitlatingen over afkomst, kleur en religie behoren tot de levenssfeer van heel wat lagereschoolleerlingen. Via individuele gesprekken en focusgroepen onderzocht MO* het fenomeen. De resultaten zijn zowel onthutsend als uitdagend.
Boek

Gastarbeiderskinderen

Eenvoudig, grappig, ontroerend, beklemmend –dat zijn een paar kwalificaties die gegeven kunnen worden aan de verhalen in En we gaan nog niet naar huis. Gastarbeiderskinderen over hun jeugd.
Christoffer Allegrezza
Nieuws

Kadir Balci: "Ik denk dat ik elke dag een identiteitscrisis heb"

In september 2010 brak regisseur Kadir Balci (Gent, 1970) door met zijn langspeelfilmdebuut “Turquaze”. Hij kreeg meteen het etiket opgeplakt van rolmodel voor jongeren van Turkse afkomst. StampMedia had een gesprek met hem over die piëdestalpositie. 
Nieuws

Eerste Interculturele Persprijzen uitgereikt

Het Minderhedenforum reikte op woensdag 22 december de eerste Interculturele Persprijzen voor Journalistiek uit aan Rudi Rotthier en Luk Dewulf.
StampMedia.be
Nieuws

Dag van de migrant: een jonge Somaliër vertelt

18 december is het Dag van de Migrant. StampMedia noteerde het opmerkelijke verhaal van Ayub Abdirahman, een Somalische jongeman die vader en zus verloor in de burgeroorlog. Op enkele jaren leerde hij Nederlands, haalde een middelbare school diploma en ging biomedische wetenschappen studeren in Antwerpen.
Nieuws

Vlaamse radiozenders brengen Dag van de Migrant in de ether

Zaterdag 18 december maken enkele Vlaamse radiozenders radio voor het Radio 1812-project. Deze internationale radiomarathon kadert in de Dag van de Migrant op 18 december. Wereldwijd nemen zo een 150 radiozenders uit 39 verschillende landen hieraan deel.

Pagina's