Diversiteit

Nieuws

Mogen moslims bidden op het werk?

Sinds dinsdag kunnen bedrijven de website Infopunt Diversiteit raadplegen met vragen rond de omgang met andere religies en culturen op de werkvloer. Het Antwerpse minderhedencentrum de8 wil met de nie ...
Haik Guevorkian
Nieuws

Gerardo Salinas meest verdienstelijke inwoner van Antwerpen

Gerardo Salinas is uitgeroepen tot de meest verdienstelijke inwoner van Antwerpen. De Argentijn introduceerde de ‘Murga’ in de stad. Murga is een van oorsprong Latijns-Amerikaans gegeven dat mensen ui ...
Maja Cools
Nieuws

Seefhoek zit samen met Janssens

Op donderdag 22 januari zat de burgemeester van Antwerpen samen met jongeren uit 'den 2060', de Seefhoek. De jongeren maakten een korte film over verschillende aspecten van de wijk, zowel positief als ...
Analyse

Nitin Sawhney: '‘De elite is rechts en rijk, en belemmert de multiculturele toekomst.’

De Brits-Aziatische muzikale duizendpoot Nitin Sawhney stelt in februari zijn jongste muziekproject London Undersound voor in de Warande in Turnhout. MO* had een gesprek met de man die jaren geleden f ...
Analyse

Dringende medische hulp voor mensen zonder papieren

Mensen zonder wettig verblijf hebben quasi geen rechten op sociale zekerheid in België. Daarop bestaat één grote uitzondering: de dringende medische hulp. Voor patiënten zonder wettig verblijf is het ...
Nieuws

‘Migratiebeweging is positieve zaak’

In 2007 zijn er in België 75.350 vreemdelingen bijgekomen. Antwerpen is, naast het Brussels Gewest, de belangrijkste migratiestad en heeft de meeste verschillende nationaliteiten. In Antwerpen kwamen ...
Nieuws

De Chinezen komen!

‘Heart tot heart’ is een uitwisselingsproject dat vorig jaar en naar aanleiding van de Olympische Spelen tot stand kwam tussen het Provinciaal Instituut PIVA en de Chinese 55th High School in Peking. ...
Nieuws

Allochtonen gevoeliger aan suikerziekte

Mensen van een andere origine hebben twee tot zes keer meer kans om diabetes type 2 te ontwikkelen dan autochtonen. Diabetes type 2 is een ziekte die nauw samen hangt met obesitas, maar toch liggen sl ...
G
Nieuws

Een schaap of een vrije dag opofferen?

Op 8 december vieren de islamieten het Offerfeest. Maar dit jaar valt het feest tijdens de examens van het secundair onderwijs. Duizenden jongeren staan voor een dilemma: studeren of feesten.
Nieuws

Minderhedenforum stelt memorandum op voor Vlaamse verkiezingen

Het Minderhedenforum heeft een memorandum opgesteld naar aanleiding van de regionale verkiezingen in juni 2009. Het Minderhedenforum pleit voor een samenleving met gelijke rechten, gelijke kansen en u ...
Analyse

‘Antisemitisme is anti-islamitisch’

Is er antisemitisme binnen de moslimgemeenschappen in Europa? Dat was één van vragen die islamoloog Tariq Ramadan opwierp tijdens het debat Europese moslims tegenover de kwestie van het antisemitisme ...
Analyse

Allochtoon jeugdwerk: yes, they can

Jongeren met een niet-Belgische achternaam geraken nauwelijks voorbij de drempels van de traditionele jongerenclubs. Goed nieuws is dat het aantal organisaties dat hun aanbod afstemt op de leefwereld ...

Pagina's