Mensenrechten

Nieuws

Nu is het aan het Hooggerechtshof

Het is feest bij de familieleden van de slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur. Dinsdag zijn immers de wetten afgeschaft die bescherming boden aan de folteraars en moordenaars van het militaire bewind uit de periode 1976-1983. Iedereen kijkt nu in de richting van het Hooggerechtshof dat alles moet voorbereiden om de beulen voor het gerec ...
Nieuws

Aantal zwarte en latinogevangenen neemt exponentieel toe sinds jaren 70

De Afro-Amerikaanse gemeenschap reageert onthutst op een nieuw rapport over de gevangenispopulatie in de VS. Eén op zes zwarte Amerikaanse mannen heeft al kennis gemaakt met het leven achter de tralies, en in de toekomst kan dat één op drie worden. De kans om opgesloten te worden varieert sterk met de huidskleur.
Nieuws

Politiek geweld blijft een hoge tol eisen onder indianen

Tussen januari en mei van dit jaar zijn in Colombia 106 indianen vermoord door rebellen, paramilitaire groepen en soldaten, de partijen in het gewapend conflict dat Colombia al 40 jaar verscheurt. Dat blijkt uit cijfers van de Defensor del Pueblo, de Colombiaanse ombudsman. Inheemse groepen die in strategisch belangrijke regio’s leven, worden volge ...
Nieuws

Ook jacht op linkse rebellen is weer open

De Argentijnse rechter Claudio Bonadío heeft donderdag Rodolfo Perdía en Fernando Vaca Narvaja, twee voormalige leiders van de revolutionaire beweging Montonero, achter de tralies laten zetten in verband met een 23 jaar oude zaak. Tegen Mario Firmenich, een derde oud-rebel die in Barcelona woont, is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd ...
Nieuws

Argentijns Lagerhuis schaft amnestiewetten af

Tijdens een historische bijeenkomst heefthet Argentijnse Lagerhuis dinsdag twee omstreden wetten afgeschaft die amnestie verleenden aan 2.500 militairen die worden beschuldigd van kidnapping en misdaden tegen de menselijkheid. De weg ligt nu open voor een nieuwe, grootschalig onderzoek naar de misdaden van de militaire dictatuur, die tussen 1976 en ...
Nieuws

Australië werkt weer samen met Indonesisch leger

De Australische regering heeft deze week toegegeven dat ze weer samenwerkt met het Indonesisch leger, hoewel dat volgens critici nog altijd bedenkelijk weinig respect opbrengt voor de mensenrechten. Volgens de Australische defensieminister heeft zijn land geen andere keuze, gelet op de nieuwe terroristische dreigingen in de regio. Om dat gevaar bet ...
Nieuws

'Onpartijdigheid Rwanda-tribunaal in gevaar'

Mensenrechtenorganisaties roepen de VN-Veiligheidsraad op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het internationaal Rwanda-tribunaal te verzekeren. Die komt volgens hen in gevaar door indirecte druk van VN-lidstaten en secretaris-generaal Kofi Annan om geen militairen te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. De Verenigde Staten ...
Nieuws

Kandidatuur Rios-Montt rijt oude wonden open

De kandidatuur van voormalig dictator Efraín Rios Montt voor de presidentsverkiezingen van 9 november heeft Guatemala in de diepste politieke crisis gestort sinds het einde van de burgeroorlog. Woensdag besliste het hooggerechtshof dat Montt mag meedingen naar het hoogste ambt, hoewel hij in 1982 een staatsgreep organiseerde. Een elediging voor de ...
Nieuws

“… en tot Israël ons scheidt”

– Rawda Masarwa en Khaled zijn getrouwd enhebben twee kinderen. Khaled heeft de geboorte van zijn jongste echter nietmeegemaakt. Uit angst voor identiteitcontroles durfde hij de verplaatsingnaar het ziekenhuis niet aan. Als Palestijn uit de Westelijke Jordaanoeverkrijgt hij van de Israëlische overheid geen verblijfsvergunning meer, ook alis hij get ...
Nieuws

VS weren migranten met elastische grenzen

De Verenigde Staten pakken steeds vaker asielzoekers op vóór die voet op Amerikaanse bodem zetten. Volgens het Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) hield de Amerikaanse kustwacht alleen al in 2000 meer dan 4000 buitenlanders aan in open water en stuurde ze zonder asielprocedure terug. Ook de laatste tijd werden ettelijke kandidaat-immigrante ...
Nieuws

Amerikaanse regering neemt Alien Tort Claims Act onder vuur

De Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven willen verlost raken van de 'Alien Tort Claims Act' (ATCA). Die wet uit 1789 laat buitenlanders toe in de VS een rechtszaak in te spannen tegen buitenlandse of Amerikaanse personen of bedrijven voor misdrijven die in het buitenland gepleegd zijn, op voorwaarde dat de beklaagden ofwel in de VS wonen o ...
Nieuws

Internationale controle transnationals stapje dichterbij

Mensenrechtenorganisaties zijn tevreden over de tekst van een VN-werkgroep waarin een internationaal controlemechanisme wordt uitgetekend om erover te waken dat multinationale ondernemingen de mensenrechten respecteren. Ze wijzen wel op lacunes, maar vinden dat de VN met het principe een belangrijke stap kan zetten om machtige bedrijven meer verant ...

Pagina's