Mensenrechten

Nieuws

Congres bevriest Orwelliaans plan voor totaal informatiebewustzijn

Het Amerikaanse Congres heeft deontwikkeling van een plan voor volledig informatiebewustzijn door hetministerie van Defensie voor negentig dagen geblokkeerd. Eerst moet er eenrapport komen dat duidelijk maakt hoeveel Total Information Awareness(TIA) moet kosten en wat de impact ervan zal zijn op de private levenssfeeren de burgerrechten.
Nieuws

Dodentol Thaise 'war on drugs' doet vragen rijzen

Als we de Thaise politie mogen geloven, zijn dedrugsdealers in het land elkaar aan hoog tempo aan het uitmoorden. De 87doden tijdens de eerste tien dagen van een politieoffensief tegen drugs zijnhet gevolg van afrekeningen binnen het milieu, zo luidt het officieel. Depolitie zou slechts acht dealers hebben omgebracht, telkens in gevallen vanzelfver ...
Nieuws

Straatkinderen passen niet in toeristische plannen Mendoza

De politie van de provincie Mendoza in het noordoosten van Argentinië heeft een grootschalige schoonmaakactie uitgevoerd om de straten te vrijwaren van bedelende kinderen. Officieel wil men de kinderen beschermen tegen misbruik, maar het lijkt erop dat de ordediensten eerder de toeristen willen plezieren. Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty ...
Nieuws

Industrielanden boycotten VN-werkgroep over discriminatie tegen mensen van Afrikaanse origine

­ VN-diplomaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en enkele andere industrielanden kijken geringschattend neer op de activiteiten van een expertenwerkgroep die zich bezighoud met discriminatie tegen mensen van Afrikaanse origine. Dat beweert althans de Internationale Vereniging tegen Folter (AICT). De werkgroep werd opgericht binnen de Mens ...
Nieuws

VN bekritiseert aanhoudend geweld

Guatemala was 2002 het meest gewelddadigejaar sinds het vredesakkoord in 1996 tussen de regering en de linkseguerrilla. De VN-observatiemissie in het Midden-Amerikaanse land, Minugua,vraagt de regering dringend maatregelen te nemen om een einde te maken aanhet toenemende aantal gijzelingen, lynchpartijen en overvallen.
Nieuws

Handel in menselijke organen tiert welig

De deelstaatregering van Punjab gaat op officieel verzoek van de Nationale Commissie voor de Mensenrechten een onderzoek instellen naar de zwendel in menselijke organen. Er duiken de laatste maanden immers regelmatig aanwijzingen op dat de lucratieve en illegale transplantatie van nieren van arme Indiërs aan een revival bezig is. Sommige waarnemers ...
Nieuws

'Nulhonger' loopt van stapel

De nieuwe president van Brazilië - devoormalige vakbondsleider Luiz Inacio Lula da Silva - is George W. Bushvoor: donderdag verklaarde hij de oorlog. Tegenstander is de honger inBrazilië en de wereld. In deze oorlog zullen geen onschuldige slachtoffersvallen, maar enkel mensenlevens gered worden.
Nieuws

Agenten krijgen carte blanche

Operatie Zuiver Hart, zo heette de grootschaligeanti-misdaadactie waarmee de regering van Bangladesh goede punten heeftbehaald bij de bevolking. Een wetsvoorstel om alle betrokken politieagentenen ambtenaren immuniteit te verschaffen tegen aanklachten wegens het gebruikvan excessief geweld, dreigt die sympathie te doen omslaan inverontwaardiging.
Nieuws

Hoogconjunctuur voor xenofoob geweld

De Russische regering slaagt er voorlopig niet om een dam op te werpen tegen de golf van racistisch geweld die het land de laatste jaren overspoelt. Ondanks het feit dat de Doema in juni een wet stemde tegen vormen van extremisme, nam het aantal aanvallen tegen allochtonen in Rusland in 2002 niet af. Dat blijkt uit het jaarrapport dat de mensenrech ...
Nieuws

Pan-Europese kustwacht patrouilleert in Middellandse Zee

Een multinationale zeepatrouille, met schepen uit vijf Europese landen, jaagt sinds dinsdag op illegale immigranten voor de Spaanse Middellandse Zeekust. De patrouilles krijgen tegenwind van activisten, die het initiatief een schending van de mensenrechten noemen, en van politici, die het een niet-doeltreffende maatregel vinden.
Nieuws

VS-bondgenoot Ethiopië onderdrukt leraars en studenten (HRW)

De ene dictatuur is de andere niet, zo blijkt nog maar eens uit een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over de onderdrukking van leraars en studenten in Ethiopië. Sinds 11 september leveren de Verenigde Staten niet langer kritiek maar geld, wapens en voedsel aan het land, dat een strategische ligging heeft tussen van terrori ...
Nieuws

Tweede vluchthuis voor vervolgde kunstenaars opent zijn deuren

In de stad Puebla in het centrum van Mexico gaat in april een tweede Mexicaans vluchthuis open voor kunstenaars en schrijvers die in het buitenland het slachtoffer zijn van vervolging. Over de hele wereld bestaan er een dertigtal van dergelijke vluchthuizen, maar in Latijns-Amerika heeft het project enkel in Mexico succes.

Pagina's