Mensenrechten

Analyse

"Mijn ouders zijn aliens"

Twaalf jaar na het uiteenvallen van de Sovjetunie vertegenwoordigen Russen nog altijd een derde van de bevolking in Letland. De meesten zijn aliens: geen staatsburger van Letland maar ook niet van Rusland. Europa dringt erop aan dat Letland, dat volgend jaar toetreedt tot de EU, werk maakt van de integratie van deze minderheid. Maar dat is niet zo ...
Nieuws

Buitenlandse oliededrijven maakten winst op de rug van Sudanese bevolking - rapport

De oliebedrijven die in Sudan actief waren, hebben passief deelgenomen aan de mensenrechtenschendingen van de Sudanese regering tegen de bevolking in de olierijke gebieden. Dat zegt Human Rights Watch in een omvattend rapport. De mensenrechtenorganisatie stelt dat de struisvogelpolitiek die de bedrijven tot op vandaag voeren, het vredesproces in he ...
Nieuws

Sociaal Forum Paraguay slijpt messen tegen FTAA

Verzet tegen de Pan-Amerikaanse Vrijhandelszone (FTAA) en zorgen omdat grote Braziliaanse boeren steeds meer land in handen krijgen en misnoegdheid over de mensenrechtensituatie in het land: dat waren de twee hoofdtehema's van het eerste Sociaal Forum in Paraguay dat zondag in de buurt van Asunción ten einde liep.
Nieuws

Doodseskaders willen internationale strafvrijheid

Carlos Castaño, de politieke leider van de paramilitaire koepel Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), wil internationale garanties dat zijn manschappen niet zullen worden uitgeleverd aan andere landen. De Colombiaanse regering voelt wel wat wat voor zo’n internationale amnestie, maar de VN en de VS verzetten zich tegen de straffeloosheid.
Analyse

Zes mensenrechtenverdragen

Zes mensenrechtenverdragen Woord en daad Er is veel vooruitgang geboekt
Nieuws

De steile weg naar de WSIS-top over de informatiesamenleving

Op minder dan een maand van de wereldtop over deinformatiesamenleving (WSIS) is er geen politieke eensgeziendheid over deprincipesverklaring en het actieplan. Struikelblokken blijven de oprichtingvan een infrastructuurfonds, een eis van ontwikkelingslanden, en de eis vanChina dat elke verwijzing naar mensenrechten uit de teksten wordt geschrapt.Een ...
Nieuws

Is een hervorming van de VN Veiligheidsraad mogelijk ?

Hoe zal de veiligheidsraad er in de toekomstuitzien? VN Secretaris-generaal Kofi Annan en een 16-koppige denktank staanvoor een schier onmogelijke opgave: het huidige, machteloze mechanismeomvormen tot een efficiënt veiligheidsorgaan.
Nieuws

Anti-terrorismewetten bedreigen verdedigers van mensenrechten - VN

Regeringen over de hele wereld gebruiken nieuwe wetten inzake terrorismebestrijding om mensen met een afwijkende mening te criminaliseren en het recht af te schaffen om de overheid aansprakelijk te stellen voor wat er mis loopt. Dat zegt Hina Jilani, een speciale gezant van de Verenigde Naties, in een nieuw rapport. Het wordt haar niet in dank afge ...
Nieuws

Bruidsschat blijft slachtoffers maken

Vorig jaar zijn in Bangladesh zeker 192 vrouwen vermoord omdat hun schoonfamilie niet tevreden was met de bruidsschat die ze hadden meegebracht. Nog eens 30 vrouwen pleegden zelfmoord omdat ze de aanhoudende beledigingen en pesterijen rond dat thema niet meer konden uithouden. Duizenden vrouwen in Bangladesh worden geslagen en vernederd tot hun fam ...
Nieuws

Banyamulenge willen terug naar Katanga

Nu de betrekkingen tussen Congo en Rwandazich lijken te normaliseren, willen steeds meer Congolezen van Rwandeseorigine terug naar de grond en het huis vanwaar ze zijn verjaagd. Zo ook inLubumbashi in de zuidoostelijke provincie Katanga, waar een driesterrenhotelterug in handen is van zijn Banyamulenge-eigenaar. De herintegratie verlooptniet zonder ...
Nieuws

Ecuadoraanse boeren en indianen eisen 1 miljard van ChevronTexaco

In het stadje Lago Agrio in de Ecuadoraanse provincie Oriente begon deze week het proces van 30.000 lokale boeren en indianen tegen ChevronTexaco. Ze stellen dat het bedrijf het milieu vergiftigd heeft, en de gezondheid van mensen en veestapel heeft aangetast door jarenlang massaal toxisch afvalwater en ruwe olie te dumpen.
Nieuws

Waakhond voor terreurbestrijding gevraagd

In Rusland worden gedode terroristen door de staat in de grond gestopt in plaats van begraven door hun familie. De Verenigde Staten houden nu al twee jaar mensen gevangen in Cuba zonder enige vorm van proces. Om dergelijke ´antiterroristische maatregelen` te onderzoeken, is een officieel controlemechanisme nodig binnen de Verenigde Naties, aldus di ...

Pagina's