Duurzaam consumeren

Nieuws

Italië bant plastic zakjes

Ondanks tegenkanting van de industrie heeft de Italiaanse minister voor Leefmilieu laten weten dat het verbod op plastic winkelzakjes er vanaf 1 januari onverminderd komt.
Reuters
Nieuws

VS verbieden afsnijden haaienvinnen

Het Amerikaanse congres heeft het afsnijden van haaienvinnen in alle Amerikaanse wateren verboden. Milieuverenigingen hopen dat dit een internationaal signaal is.
Nieuws

Kerstcadeaus zonder conflictmineralen

Heel wat elektronicabedrijven verwerken mineralen waarvan de verkoop gewapende conflicten in Oost-Congo mee financiert. Op 14 december publiceerde het Amerikaanse Enough Project een rapport dat aantoont welke inspanningen bedrijven leveren om de verwerking van conflictmineralen uit te bannen. ‘Iets om rekening mee te houden tijdens het kerstshoppen ...
Nieuws

Snel groeiend China dreigt zonder water te vallen

Als China zijn groeiplannen voor de komende vijf jaar realiseert, dan dreigt een groot tekort aan drinkwater, zegt de Chinese overheid. Huishoudelijk afval, landbouw en industrie zijn de grote boosdoeners.
Nieuws

Miljoen handtekeningen tegen GGO's

Greenpeace en burgerrechtenorganisatie Avaaz hebben vandaag een miljoen handtekeningen overhandigd aan Europees commissaris voor Volksgezondheid John Dalli. De ondertekenaars van de petitie vragen een moratorium op de teelt van genetische gewijzigde gewassen (ggo’s) in Europa.
Nieuws

Grondwater wordt steeds belangrijker

Wereldwijd heeft een miljard mensen te kampen met een tekort aan zoetwater. Dat probleem zal in de toekomst alleen maar groter worden, door vervuiling, overbevolking en klimaatverandering, zeggen deskundigen. Water onder het aardoppervlak wordt daarom steeds belangrijker.
Nieuws

Duurzame kweekvis kans en bedreiging voor Aziatische kwekers

Het nieuwe internationale keurmerk voor duurzame kweekvis is een grote kans voor producenten in ontwikkelingslanden om zich in de markt te positioneren, aldus Esther Luiten, programmamanager aquacultuur bij het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel. Maar wat het voor de honderdduizenden kleine kwekers gaat betekenen, is nog onzeker.
Analyse

Nieuw recept voor grondstoffendieet

Mijnbouw is een boomende business. Nooit stonden de prijzen van metalen en mineralen zo hoog –een weerspiegeling van de groeiende vraag en de schaarste van het aanbod. In de toekomst zal de druk op die grondstoffen niet vanzelf dalen. De wereldbevolking stijgt, net als de groep mensen die naar een grotere materiële welvaart streeft.
Analyse

Nederland springt onzorgvuldig om met restwarmte

Nederland laat elk jaar een potentieel van duizenden megawatt aan restwarmte onbenut. Energiecentrales zetten slechts een klein gedeelte om in stadswarmte. Onbegrijpelijk, vindt Utilities, het Nederlandse vakblad voor de energiesector, dat de kwestie in haar laatste nummer aankaartte. Want restwarmte draait een hoog rendement indien goed aange ...
Nieuws

"Seizoensverbod op tonijnvangst onvoldoende"

Voor de landen die in de oostelijke Grote Oceaan op tonijn vissen, geldt 62 dagen per jaar een vangstverbod. Milieuactivisten stellen echter dat dat onvoldoende is om de overleving van de bedreigde vissoort zeker te stellen.
Nieuws

Consumenten zweren wereldwijd bij sociale thema's

Consumenten in opkomende markten zoals Brazilië, India en China hechten bij hun merkenkeuze nog meer waarde aan thema's als milieu en armoede dan hun collega's in het Westen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek bij zevenduizend consumenten door het bureau Edelman.
Analyse

Een veerkrachtige samenleving

Een ecologische crisis treft de armen het meest. Sociaal werkers kunnen groene denkers bewust maken van die sociale dimensie, zegt sociaal filosoof Jef Peeters in Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling.

Pagina's