Klimaat

MO*
Nieuws

Minister Magnette blijft hopen op een mondiaal klimaatakkoord

Minister Paul Magnette houdt vol dat het glas meer dan half vol is, ook al zijn er op de klimaattop in New York weinig opvallende zaken te noteren. ‘Liever een goed compromis dan hoge ambities zonder ...
Nieuws

Klimaattop levert weinig concrete engagementen op

Ban Ki-moon, Barack Obama en Hu Jintao openden de Klimaattop in New York met weinig verrassende en weinig concrete standpunten. Vanuit de ontwikkelingslanden klinkt een dringende vraag om veel meer te ...
Nieuws

Woestijn rukt steeds verder op in Latijns-Amerika

De woestijnvorming rukt steeds verder op in Latijns-Amerika. Een van de zwaarst getroffen landen is Argentinië. Daar begint vandaag een twee weken durende VN-conferentie over woestijnvorming.
Nieuws

‘Groene energie kan zeeleven ook schaden’

Britse onderzoekers doen een dringende oproep om de impact van groene energie op het leven in zee te bestuderen. Alternatieve energiebronnen zoals offshore windmolenparken kunnen voordelen bieden maar ...
Nieuws

IJsberen vallen steeds vaker mensen aan

IJsberen vallen steeds vaker mensen aan, zeggen Canadese onderzoekers. Ze wijten dat aan de klimaatwijziging, die het ijsseizoen steeds korter maakt.
Nieuws

Oxfam pleit voor aparte fondsen voor klimaatverandering

Als de klimaatstrijd aangegaan wordt met beloofde ontwikkelingsfondsen, zal dit ten koste gaan van de reeds geboekte vooruitgang in het kader van de Millenniumdoelstellingen, waarschuwt Oxfam in haar ...
Nieuws

Ontwikkelingsrapport Wereldbank krijgt tegenwind

Het World Development Report 2010 van de Wereldbank roept de rijke landen op om een leidersrol op te nemen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel ontwikkelingslanden en milieuorganisaties staan ...
Nieuws

Overdracht van groene technologie blijft holle slogan in Afrika

Volgens het protocol van Kyoto moeten de industrielanden groene technologieën overdragen aan arme landen om hen te helpen bij de strijd tegen de klimaatverandering. In de praktijk komt daar weinig van ...
Nieuws

India bereid tot 'vrijwillige' uitstootbeperking

India is bereid op vrijwillige basis eenzijdige maatregelen te treffen om de groei van zijn uitstoot van broeikasgassen in te perken. Het land zou daartoe ook doelstellingen willen vastleggen. Volgens ...
Nieuws

Aantal Europese banen in windenergie is verviervoudigd sinds 2003

De windenergiesector in de Europese Unie heeft zijn aantal banen meer dan verviervoudigd in vijf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Windenergievereniging (EWEA) en de Spaanse Unive ...
Nieuws

Bomen van Afrikaanse boeren worden goud waard

Als de internationale gemeenschap het ernstig meent met de strijd tegen de klimaatverandering, kan het behoud van de boombestanden in Afrika veel geld opleveren. Afrikaanse landen met weinig oerwoud m ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden wrevelig over VN-Klimaattop

Verscheidene ontwikkelingslanden reageren achterdochtig op de plannen van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon met zijn eendaagse klimaattop op 22 september in New York. De bijeenkomst moet de cruciale ...

Pagina's