Klimaat

Nieuws

Andes levert steeds minder water

De bergen van de Andes voorzien de steden in de valleien en aan de westkust van Zuid-Amerika van veel water. Maar de klimaatwijziging brengt deze bevoorrading in het gedrang. In de betrokken landen lopen projecten maar onderzoek en communicatie lopen niet altijd zoals het hoort.
Nieuws

Zwart jaar voor Nigerese veekwekers

Veetelers in Niger hebben dit jaar 60 tot 80 procent van hun dieren zien sterven. Dat is het gevolg van droogte, maar ook van falende hulpverlening. De boeren en de regering werken aan maatregelen om een herhaling van de stille slachting te voorkomen.
Nieuws

Klimaattop schuift emissiekwestie op de lange baan

Als succes gemeten wordt naar uitstel van moeilijke beslissingen, dan is de klimaattop in Cancun geslaagd omdat cruciale kwesties over financiering en nieuwe doelen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, uitgesteld zijn tot de volgende conferentie in Durban (Zuid-Afrika).
Nieuws

Milieuminister van de Malediven: “Alle voorspellingen komen uit!”

In Kopenhagen was er niets dan lof voor de Maladiven omdat de eilandenstaat tegen 2020 klimaatneutraal wil zijn. “Als wij dat kunnen, waarom zouden rijke landen dat niet kunnen? Ze hebben meer financiële middelen en beschikken over de nodige technologie voor de transformatie naar een lage koolstofeconomie,” zegt milieuminister Mohamed Aslam.
Nieuws

De Akkoorden van Cancun

Het Mexicaanse voorzitterschap is erin geslaagd een doorbraak te forceren in de klimaatonderhandelingen. De overeenkomst die vannacht in Cancún is gezegeld, moet er voor zorgen dat er na het verstrijken van het Kyotoprotocol in 2012 geen leemte valt en dat tegemoet gekomen wordt aan de grote nood aan geld en technologie in de ontwikkelingslanden.
Nieuws

Op klimaattop moeten knopen worden doorgehakt

Er wordt intens doorgewerkt om de laatste hand te leggen aan de juridische teksten en de plenaire vergadering is met een aantal uren uitgesteld. Mexico wil vanavond een akkoord in handen hebben om mee naar Durban te gaan. Maar alles lijkt nog mogelijk. EU Commissaris Hedegaart wil graag knopen doorgehakt zien.
Opinie

Hebben de kapitalisten het klimaat opgegeven?

Dezer dagen vergadert de wereldgemeenschap in Cancún om zich te beraden over onze gezamenlijke toekomst. De tijd dringt, na het debacle in Kopenhagen kan de planeet zich niet veel meer permitteren. Toch zal er wellicht en opnieuw heel weinig uit de bus komen, veel te weinig.
Nieuws

Latijns-Amerika zet bamboe in tegen klimaatverandering

Nu een wereldwijde overeenkomst over de aanpak van de klimaatverandering er niet lijkt te komen, zijn experts en activisten aangewezen op alternatieve maatregelen om de effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk verzachten. Eén zo'n alternatief is bamboe.
Nieuws

Europa staat open voor een verlenging van het Kyotoprotocol

In tegenstelling tot in Kopenhagen, lijkt er bij de EU nu wel openheid om te onderhandelen over een tweede engagementsperiode van het Kyotoprotocol. Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Europa staat slechts voor 14 procent van de emissies.
Nieuws

Grote klimaatmanifestatie Cancun brengt vooral Amerikanen op de been

Op de Internationale Klimaatactiedag kwamen honderden netwerken, organisaties en bewegingen samen in Cancun met een heel eenvoudige eis: een rechtvaardige oplossing voor de klimaatcrisis.
Nieuws

Duurzame groei moet Latijns-Amerikaans dilemma oplossen

De Latijns-Amerikaanse landen moeten water en vuur met elkaar verzoenen: ze willen hun uitstoot van broeikasgassen verminderen zonder hun economische en sociale ontwikkeling op te offeren. Experts pleiten voor subsidies voor hernieuwbare energie en de ontwikkeling van groene technologie.
Nieuws

WikiLeaks legt Amerikaanse bezorgdheid rond teerzanden bloot

De beruchte WikiLeaks-documenten bevatten ook belangrijke informatie over de omstreden teerzanden in Canada. De Verenigde Staten blijken zich goed bewust van de gevolgen voor het milieu maar willen de diplomatieke betrekkingen met Canada niet op het spel zetten.

Pagina's