Ontwikkeling

Nieuws

Noord-Korea moet dringend meer noodhulp krijgen - VN

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) zegt dat er 80.000 ton voedselhulp nodig is om drie miljoen hongerende mensen in Noord-Korea uit de nood te helpen. Met die hoeveelheid kunnen alle mensen die vorig jaar bijstand kregen van de VN ook het eerste kwartaal van dit jaar doorkomen. Daarna is er nog meer hulp nodig. Maar de VS en Japan lijken hun voedselh ...
Nieuws

Traditionele gewassen kunnen alle hongerlijders voeden

In het noorden en het noordwesten van Zambia zitten boeren op een overschot van 300.000 ton maniok, genoeg om alle 3 miljoen Zambianen die de komende maanden door de honger bedreigd worden te voeden tot ze zelf hun nieuwe oogst kunnen binnenhalen. Dat zegt Mundia Sikatana, de Zambiaanse minister van Landbouw. De Zambiaanse regering vindt dat de in ...
Nieuws

Bush onder vuur wegens afzegging Afrikaanse trip

De Amerikaanse president George Bush krijgtdeze week zowat de hele Amerikaanse ontwikkelingssector over zich heen. Eindvorige week maakte het Witte Huis bekend dat Bush' eerste officiële bezoekaan Afrika in januari tot nader order uitgesteld wordt wegens eencombinatie van binnenlandse en internationale overwegingen. Deaankondiging is het zoveelste ...
Nieuws

Armoede stijgt ondanks economische groei

Ondanks miljoenen dollars voorarmoedebestrijding vanwege internationale donoren kwamen er in Pakistantussen 1993 en 1999 12 miljoen armen bij. Het land telt nu ongeveer 47miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. In een land met 142 miljoeninwoners is dat ruim een derde van de bevolking. De Pakistaanse sterke manPervez Musharraf bezweert die ...
Nieuws

Samenwerking op regionale leest geschoeid

Vertegenwoordigers van de Europese Unie en delanden in Latijns-Amerika en de Cariben bespreken woensdag in Brussel hoe zeeen nieuw model voor sociale, politieke en economische samenwerking concreetgestalte gaan geven. Het biregionale samenwerkingsmodel moet leiden toteen meer doorzichtig en efficiënt gebruik van de 500 miljoen euro hulp dieelk jaar ...
Nieuws

WHO-onderhandelingen over toegang generische geneesmiddelen in impasse

Onderhandelaars bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in Genève zijn er vorige week niet in geslaagd een akkoord rond te krijgen om arme landen toegang te geven tot goedkope generische geneesmiddelen. Gezondheidsactivisten leggen de schuld bij de industrielanden, die met zoveel mogelijk uitzonderingen de belangen van hun farmaceutische nijverheid w ...
Nieuws

“Ontwikkelingslanden kiezen beter voor Linux”

Ontwikkelingslanden die willen loskomen uit degreep van de door copyrights beschermde software van Microsoft kunnen eenberoep doen op “copylefts”. Copyleft is een licentieconcept dat degebruikers van software wil beschermen eerder dan de softwareontwikkelaars.Het verband tussen gratis software en ontwikkeling was het onderwerp van eenseminarie vori ...
Nieuws

Ngo's hebben gemengde gevoelens bij meer ontwikkelingshulpvoor minder landen

Amerikaanse ontwikkelingsexperts enniet-gouvernementele organisaties (ngo's) reageren gemengd op de plannen vande regering-Bush om vanaf 2004 meer ontwikkelingshulp vrij te maken voor eenselecte groep van arme landen. Voorstanders zijn blij met de verhoging vande budgetten en geloven dat de efficiëntie van de hulpverlening zaltoenemen. Maar critici ...
Nieuws

Wereldbank belooft meer geld voor platteland in Zuiden

De Wereldbank wil meer geld vrijmaken voor delandbouw en voor projecten op het platteland - microkredieten,irrigatiewerken, nieuwe wegen, sanitair en steun aan boerenorganisaties. Hetnieuwe plan (Reaching the Rural Poor) zal het budget voorlandbouwprojecten verhogen met 20 procent in 2003 en in 2004, wat neerkomtop 400 miljoen extra. Het geld is i ...
Nieuws

Déjà vu zorgt voor dodelijke donormoeheid

De Ethiopische premier Meles Zenawi overdrijft niet als hij zegt dat zijn land afstevent op een hongersnood die erger zal zijn dan die uit 1984-'85. Dat zegt het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP). Ik denk niet dat Zenawi aan paniekzaaierij doet, zegt Wagdi Otman, de WFP-coördinator voor de regio. Dat is net waar de Britse ministe ...
Nieuws

Pittig debat over GM-voedselhulp binnen VN

Binnen de Verenigde Naties is het debat tussen voor- en tegenstanders van voedselhulp met transgene granen in alle hevigheid opgelaaid. De kloof loopt blijkbaar tussen en door de VN-agentschappen die zich bezighouden met landbouw, voedsel en gezondheid.
Nieuws

Luchtvervuiling is geen vies woord voor de Wereldbank

De Wereldbank trekt steeds meer geld uit voor de strijd tegen luchtvervuiling en het broeikaseffect, maar financiert tegelijk nog altijd grote afvalverbrandingsinstallaties die net het tegenovergestelde bewerken. Amerikaanse activisten eisen dat de Bank voorgoed een kruis maakt over die laatste soort van projecten.

Pagina's