Ontwikkeling

Nieuws

Internetgebruik in Afrika groeit maar traag

Gisteren (maandag) heeft de ICT-task force vande Verenigde Naties een studie uitgebracht over het gebruik van de 'nieuwe'informatie- en communicatietechnologieën in Afrika. Daaruit blijkt dat hetheel wat tijd heeft gekost vooraleer Afrika een plaatsje kon veroveren op deinformatiesnelweg, maar dat het continent nu aan een vrij snelleinhaalbeweging ...
Nieuws

Unctad bekritiseert ontwikkelingsmodel IMF en Wereldbank

Het Internationaal Muntfonds(IMF) en deWereldbank pakken de strijd tegen de armoede in Afrika verkeerd aan en zetrekken geen lering uit hun fouten. Dat zegt Unctad, de VN-conferentie overHandel en Ontwikkeling, in een rapport dat vandaag (donderdag) gepubliceerdwordt in Genève. Het rapport 'Economic Development in Africa 2002' maakt deVN-organisati ...
Nieuws

Oxfam hekelt 'mijnbouwmanie' van Wereldbank

De Wereldbank en andere internationalekredietverstrekkers moeten maar eens ophouden geld te pompen inmijnbouwprojecten in de ontwikkelingslanden, zo stelt Oxfam America in eenrapport dat gisteren werd voorgesteld. De Wereldbank rechtvaardigt degrootschalige investeringen in de mijnbouw met het argument dat deindustrielanden hun rijkdom te danken he ...
Nieuws

Zuid-Afrikaanse regering zoekt naar ‘fluwelen’ oplossingen voor hongersnood

De Zuid-Afrikaanse regering beraadt zich over maatregelen om haar burgers voor hongersnood te behoeden. De vakbonden zijn echter allerminst gecharmeerd door de voorzichtige aanpak die de bewindsploeg voorstelt. De arbeidersbeweging vindt dat omzichtigheid nu niet aan de orde is: volgens recente rapporten heeft op dit ogenblik drievierde van de Zuid ...
Nieuws

Private investeerders trekken zich verder terug uit nieuwe groeilanden

De stroom van privé-kapitaal naar de nieuwe groeimarkten zakt dit jaar naar een dieptepunt voor de afgelopen 10 jaar. Dat voorspelt het Institute of International Finance (IIF), een samenwerkingsverband tussen 310 financiële instellingen uit 60 landen die zich toeleggen op internationale investeringen. Netto zal er dit jaar 123 miljard dollar naar ...
Nieuws

Koffiecrisis maakt doden

In Nicaragua zijn dit jaar al zeker 27 kinderen van honger gestorven, 11 daarvan de afgelopen twee maanden. Zeker 8.000 Nicaraguaanse kinderen zijn ernstig ondervoed, en hulpverleners waarschuwen dat er nog veel meer slachtoffers kunnen vallen. In het noorden van Nicaragua zitten duizenden gezinnen aan de grond omdat ze geen werk meer vinden op de ...
Nieuws

Voor officieel Afrika is het glas halfvol

Zuid-Afrika slaakt een zucht van verlichting nu de grootste en duurste topconferentie uit de VN-geschiedenis achter de rug is. Het vlotte verloop van de bijeenkomst levert heel Afrika imagowinst op. Maar de meningen lopen uiteen of de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (WSDD) verder genoeg heeft opgebracht voor het armste continent. Veel officiël ...
Nieuws

Ngo's reageren bitter op verwaterd actieplan

In Johannesburg is het langverwachte actieplan nu zo goed als rond. Lowell Flanders, een VN-ambtenaar die de onderhandelingen op de voet volgt, maakte bekend dat er overeenstemming is over alle thema's waar discussie over bestond. Een coalitie van 10 grote internationale ngo's, waaronder Greenpeace, Friends of the Earth International (FoEI), World ...
Nieuws

Internet geeft actievoerders vleugels

Afrikaanse niet-gouvernementeleorganisaties verwachten veel van het internet in de strijd tegen armoede,onrecht en ontwikkelingsproblemen. Dat bleek uit Bridging the DigitalDivide één van de talrijke parallelle bijeenkomsten in de schaduw van deWereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg.
Nieuws

Rio +10 of Rio -10 ? Propagandastrijd over succes Top van de

De wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg gaat zijn laatste week in en VN-vertegenwoordigers doen er alles aan om het resultaat van Rio +10 in een gunstig daglicht te stellen. Tot frustratie van de niet-gouvernementele organisaties gebeurt dat vooral door te verwijzen naar de rijke oogst aan type 2-akkoorden, die ten koste gaan van bi ...
Nieuws

Voormalige VS-basis in Panama wordt kenniscentrum duurzameontwikkeling

De voormalige VS-basis van Clayton inPanama wordt gedeeltelijk omgevormd tot een studie- en opleidingscentrumvoor duurzame ontwikkeling. Dat maakte een coalitie van wetenschappers,zakenlieden en ngo's bekend op de wereldtop voor duurzame ontwikkeling inJohannesburg. De basis van Clayton was ooit het hoofdkwartier van SouthernCommand, van waaruit de ...
Nieuws

Veel steun voor Wereldwijd Beschermingsfonds voor landbouwgewassen

Het aantal landbouwgewassen in de wereldloopt snel terug: ongeveer drievierde van de gewassen die verbouwd werden in1900 is intussen verdwenen en die trend versnelt nog. Er is een adequaatmiddel om de genetische rijkdom van de landbouw te beschermen en dus voorvoedselveiligheid te zorgen, zeggen de Verenigde Naties. We kunnen eeninternationaal fond ...

Pagina's