Bevolking

Nieuws

Zwitserland van Centraal-Amerika kan vreemdelingenangst nietonderdrukken

De inwoners van Costa Rica, het rijkste landin Centraal-Amerika en een eilandje van orde en rust in een eerder woeligeregio, laten zich toenemend van hun slechtste zijde zien als het omNicaraguaanse immigranten gaat. De Costaricanen stellen hun ingeweken burenverantwoordelijk voor de stijgende werkloosheid, toenemende socialespanningen en de afbrok ...
Nieuws

VS-politie onvoldoende voorbereid op geweld tegen moslims na9/11 (HRW)

De Amerikaanse politie kwam na de aanslagenop 11 september vorig jaar snel in actie om moslims in de VS te beschermentegen vergeldingsaanvallen, maar had gezien de ervaring in het verledenbeter voorbereid kunnen zijn. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie HumanRights Watch in het rapport We Are Not the Enemy (Wij zijn de vijand niet)
Nieuws

Onderwijs voor inheemsen blijft ondermaats

De Mexicaanse regering heeft toegegeven dat er nog veel schort aan het onderwijs voor de inheemse bevolking. Ongeveer driekwart van de 10 miljoen indianen in Mexico hebben de lagere school nooit afgemaakt, en 44,7 procent van de inheemsen kan niet lezen of schrijven. Daarmee ligt het aandeel van de analfabeten onder indianen vier keer hoger dan ond ...
Nieuws

Europese moslims zijn minder gelijk

De Europese Unie is geen schoolvoorbeeld watbetreft de gelijkberechtiging van religieuze minderheden. Veel grotelidstaten hebben de Europese richtlijnen terzake nog steeds niet toegepast.Dat zegt de European Union Accession Monitoring Programme (EUMAP), eenproject van het Britse Open Society Instituut. Moslims zijn volgens hetrapport het grootste s ...
Nieuws

Mercosur regulariseert illegalen

De vier landen van Mercosur plus Bolivia en Chili hebben een akkoord ondertekend om mekaars onderdanen te regulariseren. Immigranten uit te Mercosur krijgen gelijke civiele, sociale, culturele en economische rechten en vrijheden in het land waar ze wonen en werken. Het akkoord, dat vrijdag werd afgesloten in de Braziliaanse stad Salvador, is bedoel ...
Nieuws

Rusland schoeit vreemdelingenwetgeving op Europese leest

Rusland heeft sinds 1 november een nieuwevreemdelingenwet die geregistreerde migranten meer rechten geeft maar eenhardere aanpak mogelijk maakt van mensen zonder papieren. Deuitvoeringsbesluiten kunnen nog wel een jaar op zich laten wachten. Intussenprobeert de regering wel al een beter zicht te krijgen op demigrantenpopulatie.
Nieuws

Overheid verhindert terugkeer Koerdische vluchtelingen (HRW)

Honderdduizenden Koerdische vluchtelingen dienaar hun geboortestreek willen terugkeren, worden daaraan gehinderd door deregering, het leger en de paramilitaire Dorpswachten die de plak zwaaien inde Koerdische gebieden. Dat zegt Human Rights Watch (HRW) in een rapport datvandaag (woensdag) wordt gepubliceerd.
Nieuws

Ouders van economische emigranten zoeken steun bij elkaar

Steeds meer jonge, hoogopgeleide Argentijnen ontvluchten de economische crisis in hun vaderland en gaan hun geluk beproeven in de Verenigde Staten of Europa. De ouders moeten leren leven met het gemis en de onzekerheid over het lot van hun kroost en zoeken steun bij elkaar. Madres Desarraigo (Moeders en ontworteling), Muy Cerca a la Distancia (Ver ...
Nieuws

'Gastarbeiderconventie' bijna in werking

Er is nog één ratificatie nodig om de'Internationale Conventie ter Bescherming van de Rechten van alleArbeidsmigranten en hun Gezinsleden' in werking te doen treden. Het verdrag,dat alle gastarbeiders en hun gezin dezelfde wettelijke bescherming biedtals de burgers in het land waar ze werken, werd al in 1990 goedgekeurd doorde Algemene Vergadering ...
Nieuws

Australisch 'ontmoedigingsbeleid' kostte misschien 353 asielzoekers het leven

Actievoerders kwamen eergisteren (zaterdag) in veertien Australische steden samen om een gerechtelijk onderzoek te eisen naar wat er precies gebeurde met het schip SIEV-X. Het schip was een jaar geleden op weg naar Australië, maar zonk met honderden asielzoekers aan boord. Een politie-informant verklaart dat de Australische regering medeplichtig is ...
Nieuws

Zeventigduizend kindsoldaten in hel van Gouden Driehoek

Zeventigduizend kindsoldaten beleven hun 'jeugd' in het Birmese leger. De militaire dictatuur in Yangoon vestigt daarmee een triest record. De jongens worden op mensonwaardige wijze gereKruteerd en behandeld. Dat staat in een nieuw rapport van Human Rights Watch (HRW), 'My Gun Was As Tall As Me: Child Soldiers in Burma' dat woensdag verscheen.
Nieuws

EU en Zuidoost-Azië buigen zich over vraag en aanbodin de mensenhandel

In Bangkok werd vandaag (woensdag) een driedaagsebijeenkomst van experts uit tien Aziatische landen en uit een aantallidstaten van de Europese Unie over de vrouwenhandel besloten. Doel wasbetere methoden uit te werken om slachtoffers van mensenhandel te helpen ende strijd aan te binden met transnationale misdaadbendes. Het seminar is hetgevolg van ...

Pagina's