Conflict

Nieuws

"Amerikanen straffen burgers in Irak"

De Amerikaanse troepen gebruiken collectieve strafmaatregelen tegen burgers in de Iraakse provincie al-Anbar. Ze proberen zo het verzet te breken. Dat zeggen inwoners en functionarissen uit steden in al-Anbar.
Nieuws

Geen ramadan-pauze in Afghaans conflict

De Afghaanse regering en de internationale troepenmacht in Afganistan (ISAF) maken geen aanstalten de wapens te laten zwijgen tijdens de ramadan, de islamitische vastenmaand die op 24 september begint.
Nieuws

Geboorteweeën

11 september is straks vijf jaar oud. De regering Bush heeft de aanslagen van 11 september aangegrepen om met religieuze overtuiging en militaire middelen elke uitdaging aan de Amerikaanse alleenheerschappij te kraken. Het verdrijven van de Taliban van de macht in Afghanistan in oktober 2001 was daarvoor een vingeroefening. Het echte werk begon met ...
Nieuws

Bedrijfsfusies doen ex-Joegoslavië weer samengroeien

Bedrijven uit de landen die na bloedige oorlogen uit het voormalige Joegoslavië ontstonden, beginnen weer samen te werken en zelfs te fusioneren. Ze profiteren van het geheugen van klanten die heimwee hebben naar de bekende merken van weleer.
Nieuws

'Zonder VN-troepen dreigt nieuwe genocide in Sudan'

Als de troepen van de Afrikaanse Unie in Darfour zich eind deze maand terugtrekken zonder dat hun plaats wordt ingenomen door VN-blauwhelmen, dreigt er een vervolg te komen op de genocide in die Sudanese provincie. Voorlopig blijft de Sudanese regering volharden in haar weigering om VN-troepen toe te laten.
Nieuws

Neoconservatief presidentskandidaat Gingrich verklaart Wereldoorlog III

Twee jaar voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 heeft de neoconservatief Newt Gingrich zijn kandidatuur al kracht bijgezet door te verklaren dat hij schurkenstaten zoals Iran, Syrië en Noord-Korea veel harder zal aanpakken dan president George W. Bush. Hij spreekt zelfs over “Wereldoorlog III”.
Nieuws

Hezbollah herovert harten getroffen Libanezen

Een maand na het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon, is Hezbollah erin geslaagd de harten van de mensen in Zuid-Libanon te heroveren door de schade aan de zwaarst gebombardeerde huizen op te meten en de bewoners een schadevergoeding te betalen.
Nieuws

Birma hindert medische zorg voor ontheemden

De etnische Karen en Karenni in het oosten van Birma zijn in een humanitaire crisis beland die te vergelijken is met die in door oorlog verscheurde Afrikaanse landen als Rwanda, Somalië en Sierra Leone. Dat zeggen artsen die ter plaatse werken.
Nieuws

"Vredesmissie Somalië is zelfmoordactie"

Het plan van de Oost-Afrikaanse regio IGAD om vredestroepen naar Somalië te sturen staat volgens sommige analisten gelijk aan een “zelfmoordactie”. De Somalische overgangsregering ziet echter wel heil in de komst van de troepen.
Nieuws

“Libanezen kijken erg uit naar komst Belgen”

"Elke dag worden vier Libanese burgers het slachtoffer van een niet-ontplofte Israëlische clusterbom. We vrezen dat het aantal zal toenemen omdat de voedselvoorraad opraakt en mensen naar hun velden gaan om van de oogst te redden wat er nog te redden valt. De mensen wachten hier echt op de komst van de Belgische ontmijners ", zegt Katleen Maes van ...
Nieuws

'Geweld bedreigt democratie in Midden-Amerika'

Het schrikbarende en toenemende geweld in de steden van El Salvador, Guatemala en Honduras zal de democratie in die landen aantasten als er geen verstandig antwoord op wordt gevonden. Een harde aanpak alleen lost niets op, waarschuwen experts.
Analyse

Somalië op een kruispunt

Somalië lijkt anno 2006 een verhaal van twee steden: Baidoa, waar een internationaal erkende maar machteloze regering kantoor houdt, en Mogadishu, waar islamitische milities regeren ondanks het internationale wantrouwen.

Pagina's