Politiek

Nieuws

Met Arafat en Sharon blijft alles bij het oude - ANALYSE

Voor het vredesproces in het Midden-Oosten vormen de Israëlische verkiezingen van 28 januari de eerste belangrijke politieke gebeurtenis in het nieuwe jaar. Maar iedereen verwacht dat noch die verkiezingen, noch het haast zekere uitstel van de Palestijnse verkiezingen iets ten goede zullen veranderen. Wie ook aan het roer staat, de cyclische aanvar ...
Nieuws

Bush grote verliezer bij Zuid-Koreaanse verkiezingen

Voor de derde keer verliezen Amerikaansehaviken de 'buitenlandse' verkiezingen. Nadat bij verkiezingen in Duitslanden Pakistan, (geo)politieke bruggenhoofden van de Amerikaanse 'war onterrorism', de pro-Amerikaanse kandidaten het slecht deden, sleepteeergisteren (woensdag) de Zuid-Koreaanse duif Roh Moo-hyun de overwinning inde wacht. Een hardere h ...
Nieuws

Colombiaanse export lijdt onder staking in Venezuela

De verlammende algemene staking tegen presidentHugo Chávez laat ook in buurland Colombia diepe sporen na. Elke dag dat destaking in Venezuela verder duurt ligt de officiële handel met Venezuelastil. Dat is rampzalig want de export naar Venezuela daalde de eerste negenmaanden al met meer dan dertig procent. Helemaal stil ligt de handel metColombia n ...
Nieuws

Aziatische landen verzetten zich tegen VS-standpunt overgezinsplanning

Tijdens de vijfde bevolkingsconferentie voorAzië en de Pacific in Bangkok heeft een overweldigende meerderheid vanlanden uit de regio geweigerd het standpunt te aanvaarden dat Washington devergadering wilde opleggen. Dat beschouwen de Aziatische delegaties als eengrote overwinning, want in het politieke klimaat sinds 11 september 2001 ishet niet zo ...
Nieuws

Ex-president riskeert 30 jaar cel

De openbare aanklager in Nicaragua eist 45jaar tegen ex-president Arnoldo Alemán. De weg naar een veroordeling van deex-president ligt nu helemaal open: op 12 december verloor hij zijnparlementaire onschendbaarheid. Alemán werd vorige week onder huisarrestgeplaatst op zijn landgoed 'El Chile', waar hij bewaakt wordt door maarliefst negentig agenten ...
Nieuws

Lobbygroepen vechten om 'post-Saddamplan' voor Irak door te drukken

Terwijl de militaire strategen in de VS hunplannen uitwerken om begin volgend jaar Irak aan te vallen, wordt er ook alvolop gediscussieerd over de samenstelling van de regering die na Saddam inIrak aan de macht moet komen. Deze week bracht een panel van 25 experts inopdracht van de Council on Foreign Relations en het James Baker IIIInstitute for Pu ...
Nieuws

Oost-Afrika zet eerste stapjes op moeilijke weg naar vrede

De vredesonderhandelaars in Oost-Afrika hebbeneen druk jaar achter de rug. In Kenia en Tanzania zijn verschillendegespreksrondes gehouden over de beëindiging van de conflicten in Sudan,Burundi en Somalië. In Sudan is aanzienlijk succes geboekt en hebben destrijders voor het eerst in bijna twintig jaar de wapens neergelegd. Ook inBurundi en Somalië ...
Nieuws

Amerikaans 'partnerplan' voor Midden-Oosten breekt weinigpotten

In de Arabische wereld wordt onverschillig totronduit negatief gereageerd op het vorige week gelanceerde 'Initiatief vooreen Partnerschap tussen de VS en het Midden-Oosten'. Het plan, bedoeld omdemocratie, vrije markt en het onderwijs in het Midden-Oosten te stimuleren,wordt door heel wat Arabische leiders afgedaan als paternalistisch. Debegroting ...
Nieuws

Amerikaanse clusterbommen eisen nog steeds mensenlevens in Afghanistan

De mensenrechtenorganisatie Human RightsWatch (HRW) heeft woensdag een rapport voorgesteld over het gebruik vanclusterbommen door het leger in de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan.Die bommen hebben zowel tijdens als na het conflict tientallen burgers,vooral kinderen, gedood of verwond. Het rapport vraagt de VS af te zien vanhet gebruik van clu ...
Nieuws

Joodse journaliste tussen Palestijnen bekroond

De Israëlische journaliste Amira Hass krijgtiedere keer een 'cultuurshock' wanneer ze de korte afstand aflegt tussenRamallah in Palestijns gebied en West-Jeruzalem aan Israëlische zijde. Zebegrijpt snapt niet hoe de Israëliërs volledig kunnen negeren wat er gebeurtin de nabijgelegen Palestijnse gebieden. Amira werkt als correspondente voorhet liber ...
Nieuws

Bogota gaat achter Britse en Spaanse connectie van Colombiaanse rebellen aan

De Colombiaanse minister van Defensie Marta Ramírez heeft aangekondigd dat haar regering binnenkort de hulp zal inroepen van Groot-Brittannië en Spanje om na te gaan of het linkse FARC-rebellen steun krijgen van gewapende groepen uit die landen. Bogota gelooft dat de FARC gesofisticeerde technologie in handen heeft gekregen via de Baskische afschei ...
Nieuws

Nigeria haalt OESO-deadline over witwaspraktijken

De Nigeriaanse regering heeft gisteren (maandag) op de valreep een wet op de witwasserij ondertekend. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) had ermee gedreigd om economische sancties te treffen tegen Nigeria als het land op 16 december geen maatregelen had genomen tegen de corruptie en de fraude in het land.

Pagina's