Politiek

Nieuws

Harde opstelling Indonesisch leger kan vredesakkoord fnuiken

JAKARTA, 24 november (IPS) - Terwijl de belegering door het Indonesische leger van een rebellenkampement blijft duren, sijpelt de hoop op een nieuw vredesakkoord in de opstandige provincie Atjeh langzaam weg. De regering kondigde deze week aan dat ze op 9 december met de rebellen een akkoord zal sluiten over het eeuwige conflict. Door haar hardnekk ...
Nieuws

Israëlische troepen keren terug naar Bethlehem

Het waren drie relatief rustige maanden inBethlehem. De Palestijnen waren zelfs begonnen aan de restauratie van hetbeeld van de Maagd Maria in de buitenwijken. Het beeld kijkt uit op destraat die de Israëlische tanks normaal nemen als ze de stad binnenvallen.Na de zelfmoordaanval donderdag op een bus maakte de verdeelde stad zichklaar voor een nieu ...
Nieuws

Economische top zoekt uitweg uit Argentijnse impasse

In Brazilië ligt een Latijns-Amerikaansegrootmacht op de operatietafel. De economische, sociale en politiekeineenstorting van Argentinië is een van de agendapunten van deLatijns-Amerikaanse Zakentop die het Wereld Economisch Forum (WEF)organiseert en die vandaag (vrijdag) wordt afgesloten. De Argentijnseoverheid maakt de deelnemers duidelijk dat he ...
Nieuws

Regering maakt ook sociale schulden

Toen de regering op 14 november bekendmaakte dat zij haar schuld niet zou betalen, beklemtoonde minister vanEconomische Zaken Roberto Lavagna dat de regering van Eduardo Duhalde in deeerste plaats voldoende middelen wil voor sociale programma's ten gunste vande armen en de werklozen. Maar omdat de Wereldbank nu vermoedelijk ook geenvers geld ter be ...
Nieuws

Olie-voor-voedselprogramma wordt vernieuwd maar schiet tekort

Het ziet ernaar uit dat hetolie-voor-voedselprogrammma voor Irak hernieuwd zal worden. Dat programmaloopt maandag af, uitgerekend op de dag dat de wapeninspecteurs in Irak aanhun werk beginnen. Het secretariaat van de VN dringt aan op een verlengingvan het vijf jaar oude plan en de Veiligheidsraad lijkt gewonnen voor datverzoek. Intussen wijzen hu ...
Nieuws

Vernietiging van chemische wapens in gedrang door geldgebrek

Het internationale orgaan dat verantwoordelijkis voor de vernietiging van 70.000 ton chemische wapens zit in degeldproblemen. De Organisatie voor Verbod van Chemische Wapens (OPCW)verzorgt inspecties en superviseert de vernietiging van chemische wapens in146 landen. Ze wordt gefinancierd door evenveel ondertekenende lidstaten,maar de meeste landen ...
Nieuws

Wie volgt Saddam op?

Net als over alle andere punten inzake hetbuitenlands beleid bestaat er binnen de regering van George W. Bush in de VSook grote onenigheid over de vraag wie er na Saddam Hussein de leiding moetnemen in Irak. Een overzicht van de verschillende strekkingen en delobbygroepen die ermee verbonden zijn.
Nieuws

VS streven naar versteviging ad hoc allianties binnen NAVO

Nog eens zeven Oost-Europese landen worden dezeweek uitgenodigd om toe te treden tot de NAVO. Ministens even belangrijk opde NAVO-top in Praag is de steun die Washington binnen de NAVO zoekt voor de'oorlog tegen de terreur' en mogelijk tegen Irak. De VS heeft daarvoor eennieuwe militaire doctrine uitgedokterd die niet vertrekt van collectieveactie ...
Nieuws

In slagorde voor de NAVO-top

Praag is helemaal klaar voor de NAVO-top, diemorgen (donderdag) en overmorgen plaatsvindt. De voorbereidingen hadden dezeweek veel weg van een mobilisatie in oorlogstijd. Om terroristen af teschrikken wordt het luchtruim beveiligd door 15 Amerikaanse militairevliegtuigen, waaronder F-15 en F-16's en een spionagetoestel uitgerust meteen Awacs-radar. ...
Nieuws

Argentinië en Afghanistan zijn te arm om hun bijdragen te betalen

Afghanistan en Argentinië zitten zozeer ingeldnood dat zij de Verenigde Naties (VN) hebben gevraagd hun jaarlijksebijdragen te verminderen. Beide landen hebben de bijdragencommissie van deVN meegedeeld dat zij de verschuldigde bijdragen niet kunnen betalen omwillevan ernstige economische problemen aan het thuisfront.
Nieuws

Wereld Economisch Forum warmt op in het hol van de leeuw

Zowat 400 Latijns-Amerikaansetopeconomen, grote ondernemers, regeringsvertegenwoordigers en medewerkersvan niet-gouvernementele organisaties beginnen morgen (woensdag) in Rio deJaneiro aan een driedaagse Cumbre Latinoamericana de Negocios. DeLatijns-Amerikaanse Businesstop is een initiatief van het Wereld EconomischForum (WEF), dat met de bijeenkom ...
Nieuws

Eclips haalt toerisme in Zuidelijk Afrika uit het donker

Negentig seconden duisternis zou detoeristische sector in Zuidelijke Afrika een vette maand december moetenopleveren. Op 4 december schuift de maan boven een deel van Zambia,Zimbabwe, Mozambique en Zuid-Afrika 's ochtends anderhalve minuut over dezon. Touroperators en hoteleigenaars verwachten een stormloop vankijklustigen. Vorig jaar in juni kon Z ...

Pagina's