Politiek

Nieuws

Verkiezingen Gujarat beslissend voor toekomst multicultureelIndia

De uitslag van de verkiezingen donderdag inde Indiase deelstaat Gujarat is van doorslaggevend belang voor de toekomstvan India als een verdraagzame, multiculturele democratie. Wanneer dehuidige deelstaatpremier van de Hindoenationalistische Bharatiya JanataParty wordt herverkozen na een campagne van moslimhaat, groeit hij uit toteen radicale uitdag ...
Nieuws

ideologische tegenstellingen van geenbelang

De ontmoeting tussen de Amerikaansepresident George Bush en de verkozen Braziliaanse president Luiz Inacio Lulada Silva dinsdag was geen clash tussen ideologische tegenpolen. Inbuitenlands beleid overheerst pragmatisme en kunnen zelfs een voorvechtervan de arbeidersklasse en een rechtse republikein het blijkbaar met elkaarvinden.
Nieuws

VS-antipathie brengt beide Korea's dichter

In een veertigtal Zuid-Koreaanse steden komenstudenten al enkele weekends na elkaar met brandende kaarsen de straat op omte protesteren tegen de vrijspraak van twee Amerikaanse soldaten die twee14-jarige schoolmeisjes doodden bij een aanrijding. De verontwaardiging overde vrijspraak van een Amerikaanse militaire rechtbank wordt gedeeld inNoord-Kore ...
Nieuws

Vrouwen lonken naar burgemeestersjerp

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Benin op 15december, zullen acht procent van de kandidaten vrouwen zijn. Op dekieslijsten prijken 482 vrouwelijke kandidaten, wat erg ongebruikelijk isvoor een land waar vrouwen doorgaans geen enkele leidinggevende functiekrijgen. Het zijn de eerste gemeenteraadverkiezingen ooit in Benin; zepassen in het plan van ...
Nieuws

Nigeria lokt buitenlandse investeerders voor landbouw

De Nigeriaanse regering pakt uit met een reeksfiscale maatregelen om investeringen in de landbouw aan te zwengelen.President Olusegun Obasanjo wil de import van voedsel uit het buitenlandterugbrengen en zijn land zelfbedruipend maken voor een aantalbasisgewassen. Obasanjo belooft dat er een belastingvrijstelling en eentariefreductie van 2,5 procent ...
Nieuws

'Subcomandante Marcos' daagt rechter Garzón uit

Subcomandante Marcos, de leider vanZapatistische rebellenbeweging, wil met de Spaanse toprechter BaltasarGarzón om een openbaar debat aangaan over de politieke toekomst van SpaansBaskenland. In een brief die gisteren (maandag) werd afgedrukt in deMexicaanse krant La Jornada, werpt Marcos de handschoen voor de voeten vanGarzón. De twee beroemdheden ...
Nieuws

IMF raadt aan aantal Palestijnse gastarbeiders te reduceren

Om de ergste recessie in zijn geschiedeniste bezweren moet Israël een strikte begrotingsdiscipline handhaven en hetaantal buitenlandse arbeiders, zeg maar Palestijnen, reduceren tenvoordele van binnenlandse arbeidskrachten. Dat stelde het InternationaalMuntfonds maandag in een rapport. Over een afbouw van de defensie-uitgavenwordt met geen woord ge ...
Nieuws

Amerikaans leger gaat olietoevoer vanuit Colombia beschermen

Vanaf januari gaan instructeurs van deAmerikaanse 'special forces' Colombiaanse soldaten opleiden om deolie-infrastructuur te beschermen tegen guerrilla-aanvallen. Deregering-Bush heeft 98 miljoen dollar uitgetrokken om de vitale oliepijplijntussen Caño Limón en Coveñas te helpen beschermen met helikopters enmilitaire training. De pijplijn wordt ge ...
Nieuws

Slachtoffers toxisch pesticide klagen bananenmultinationals aan

In de jaren zestig en zeventig besproeidenAmerikaanse bananentelers hun fruitbomen en arbeiders met eenpesticide tegen fruitvliegen dat bij mensen kanker en onvruchtbaarheidveroorzaakt. Het gif is bijzonder hardnekkig en eist decennia later nogaltijd zijn tol. In Centraal-Amerika en de Verenigde Staten worden namens dearbeiders en hun families tien ...
Nieuws

Extreemrechtse zakenman gearresteerd wegens steun aan radicaleMapuche-indianen

De arrestatie van de rechtse zakenman GuillermoHarnung, een voormalig lid van de fascistische organisatie Patria yLibertad, heeft in Chili stof doen opwaaien over de vermeende infiltratievan extreem-rechts in organisaties van Mapuche-indianen die hunvoorouderlijke gronden opeisen. Vrijdag verschenen Harnung, 23Mapuche-leiders en leden van de radica ...
Nieuws

Terrorisme wordt breekpunt met Aziatische buren

De Filippijnen willen hetantiterrorismeverdrag met Australië, dat nog steeds op deonderhandelingstafel ligt, opnieuw bekijken. Dat verdrag moet gezamenlijkeoperaties en opleidingen mogelijk maken van Australische en Filippijnsesoldaten en moet zorgen voor een systematische uitwisseling van informatieover terroristische netwerken. Afgelopen weekend ...
Nieuws

Onderhandelaars bestuderen federale voorbeelden inCanada en Zwitserland

Onderhandelaars van de Srilankaanse regering en denaar autonomie strevende Tamil-rebellen zijn het donderdag in de Noorsehoofdstad Oslo in principe eens geraakt over een federaal bestuursmodel. Omte onderzoeken hoe de machtsdeling tussen verschillende deelstaten in eenfederaal Sri Lanka kan worden georganiseerd, gaan de onderhandelaars hunlicht ops ...

Pagina's