Politiek

Nieuws

'Gratis naar school' wordt inzet van verkiezingsstrijd

Jamaica is bij het begin van het nieuweschooljaar in de ban van de slogan 'gratis secundair onderwijs vooriedereen'. Die staat bovenaan het politieke programma dat de oppositielanceerde voor de verkie ...
Nieuws

Politieke hervorming Uribe zet parlement buitenspel

De kersverse Colombiaanse president Alvaro Uribewil nauwer samenwerken met gouverneurs en burgemeesters en tegelijk hetparlement ingrijpend hervormen. De wetgevers vrezen dat ze buitenspel wordengezet ...
Nieuws

TV maakt het verschil bij presidentsverkiezingen

De start van de electoralereclamecampagne voor de sociaal-democratische presidentskandidaat José Serraop de Braziliaanse radio en televisie heeft zijn effect niet gemist. In dejongste peilingen lijkt ...
Nieuws

Aanklacht wegens doodslag tegen directeur Union Carbide blijftgehandhaafd

Een rechtbank in Bhopal heeft de vraag van deIndische regering afgewezen om de aanklacht tegen Warren Anderson, voormaligdirecteur van de chemische fabriek Union Carbide in Bhopal, af te zwakkenvan do ...
Nieuws

Gebrekkige financiering belet herstel Afghanistan

De Afghaanse regering heeft hetmoeilijk, en dat heeft alles te maken met onveiligheid en een gebrek aanmiddelen. Het geld dat door internationale donoren werd toegezegd laat opzich wachten en gaat voo ...
Nieuws

Westerse druk bemoeilijkt hervorming koranscholen

Een geplande hervorming van de koranscholenof 'madrasahs' in Pakistan is na het ontslag van de bevoegde minister vooronbepaalde tijd uitgesteld. Het initiatief van de Pakistaanse overheid wordtbemoeil ...
Nieuws

Eerste 'praktisch' WSF belooft actie en concretebeleidsalternatieven

De organisatoren van het eersteThematische Wereld Sociaal Forum beslisten gisteren (maandag) om eencommissie in het leven te roepen die beleidsalternatieven kan voorstellenaan de regering-Duhalde. Een ...
Nieuws

Rampzalig ecologisch beleid achtervolgt Indische delegatie

De diplomaten op de Wereldtop over DuurzameOntwikkeling hoeven niet vreemd opkijken als ze straks in de wandelgangenplots geconfronteerd worden met actievoerders uit India die een 'satyagraha'houden - ...
Nieuws

Datum van presidentieel aftreden bekend, naam opvolger nog niet

De Chinese Communistische Partij heeft deze weekaangekondigd dat ze in november haar lang verwachte zestiende congres zalhouden, maar er voorlopig blijft nog onduidelijkheid bestaan over demachtswisse ...
Nieuws

De jacht op communisten is open

De 33-jaar oude Communistische Partij op deFilipijnen overleefde vijf Filipijnse regeringen, inclusief de dictatuur vanFerdinand Marcos. Maar de kans is klein dat de Filipijnse CPP en haarmilitaire ar ...
Nieuws

Hoogmis van de Latijns-Amerikaanse sociale beweging afgesloten

Gisteren (zondag) werd het eersteArgentina Thematic Social Forum afgesloten, een miniversie van het WereldSociaal Forum. De sociale beweging in Latijns-Amerika, die sterk naar linksis opgeschoven sind ...
Nieuws

Regering-Thaksin probeert in gunst van Birma te komen

Thailand schendt de mensenrechten bij deuitzetting van Birmese opposanten zo stellen een aantal Thaise politici enorganisaties. De actie zou door louter opportunisme ingegeven zijn: deregering wil in ...

Pagina's