Politiek

Nieuws

12.000 mensen op de vlucht voor geweld in Chiapas

Het geweld tussen paramilitairen enZapatisten in de zuidelijke provincie Chiapas gaat onverminderd door enheeft 12.000 mensen op de vlucht gejaagd. De speciale VN-gezant voor interneontheemden Francis ...
Nieuws

Ex-president beschuldigd van miljardendiefstal

Voormalig Nicaraguaans president ArnoldoAlemán wordt beschuldigd van corruptie en verduistering van staatsfondsen.Het zou gaan om meer dan honderd miljoen euro. Daarmee schrijft Alemán zichin in de t ...
Nieuws

Premier Gujurat trekt opnieuw fundamentalistische registers open

Narendra Modi, de eerste minister van deIndiase deelstaat Gujurat, lijkt vastbesloten een symbolische wagenrit -deGaurav Tatra (de bedevaart van de trots)- weer in het leven roepen. DeNationale Mense ...
Nieuws

Gematigde oppositie wil Cubaanse versie van de mensenrechten

Een coalitie van gematigde opposanten in Cubalanceert een nieuw initiatief om het regime van Fidel Castro totdemocratische hervormingen te bewegen. In samenspraak met Cubanen in Cuba endaarbuiten will ...
Nieuws

Etnisch gekleurde partijen reiken elkaar eindelijk de hand

Tot voor kort weigerde de Guyaanseoppositiepartij People's National Congress (PNC) elke vorm vanregeringsdeelname. Een niets ontziende misdaadgolf en druk van de civielemaatschappij lijkt de partijtop ...
Nieuws

Jakarta plaatst rebellen in Atjeh voor het blok

Er is al een hele tijd een nieuw bewind inIndonesië, maar een nieuwe wind lijkt er nog altijd niet te waaien. Zekerniet wat betreft de aanpak van het separatisme in Atjeh. Met het recenteultimatum van ...
Nieuws

Zwitserse banken geven Montesinos' fortuin terug

Het Zwitserse gerecht geeft aan Peru 79 miljoen euro terug die op naam stonden van Vladimiro Montesinos en andere voormalige Peruaanse topambtenaren die worden beschuldigd van corruptie en schendingen ...
Nieuws

Massaal wapenbezit ondermijnt de democratie

In Servië circuleren naar schatting minstenséén miljoen illegale wapens in de handen van burgers, een gevolg van drieopeenvolgende oorlogen. Pas sinds een oorlogsveteraan vorige maand zevenleden van z ...
Nieuws

Poetin slaagt er niet in handelsdispuut met Oekraïne op te lossen

Rusland en Oekraïne slagen er niet in hunhandelsoorlog op te lossen. Vladimir Poetin en president Leonid Kuchmapleegden de afgelopen dagen intensief overleg, maar de belangrijkstemeningsverschillen bl ...
Nieuws

Schadevergoeding maar geen geld voor oorlogsslachtoffers

De overheid en ngo's in Sierra Leone zijnbereid om schadevergoedingen uit te keren aan de overlevenden van debloedige burgeroorlog die van 1991 tot 2000 woedde. Welke vorm die zullenaannemen is echter ...
Nieuws

India weigert gesprekken met separatisten in Kasjmir

De Indiase minister van Binnenlandse ZakenLal Krishna Advani sluit elk gesprek met de leiders van de alliantie vanseparatistische groepen in Kasjmir uit, zo zei hij gisteren (maandag). Datwijst op een ...
Nieuws

Grootschalig onderzoek moet levensstandaard en gezinssituatie Cubanen blootleggen

Cuba bereidt zich voor op een grote volkstelling, de eerste sinds 21 jaar, die nu al ‘het onderzoek der onderzoeken’ wordt genoemd. Die moet een gedetailleerd beeld geven van de gevolgen van het uitee ...

Pagina's