Politiek

Nieuws

Eerste vrouwelijke kandidaten voor overgangsregering

Vrouwen worden grotendeels over het hoofd gezien bij onderhandelingen in het Zuid-Afrikaanse Pretoria over de overgangsregering die de Democratische Republiek Congo naar verkiezingen moet leiden. Toen de gesprekken vorig weekend werden opgeschort, was er toch en vrouw die het erop waagde. Catherine Nzuzi wa Mbombo, voorzitster van een vleugel van d ...
Nieuws

VS laten vluchtelingen in de kou staan

Tienduizenden vluchtelingen die naarde Verenigde Staten zouden willen vertrekken, zullen de komende 12 maandenwaarschijnlijk blijven vastzitten in hun overzeese kampen. Theoretischhebben de VS plaats voor hen, maar in de praktijk blijkt de regering-Bushandere prioriteiten te hebben. Ook het voorbije jaar bleef de asielaanvraagvan meer dan 40.000 vl ...
Nieuws

Ngo's hebben gemengde gevoelens bij meer ontwikkelingshulpvoor minder landen

Amerikaanse ontwikkelingsexperts enniet-gouvernementele organisaties (ngo's) reageren gemengd op de plannen vande regering-Bush om vanaf 2004 meer ontwikkelingshulp vrij te maken voor eenselecte groep van arme landen. Voorstanders zijn blij met de verhoging vande budgetten en geloven dat de efficiëntie van de hulpverlening zaltoenemen. Maar critici ...
Nieuws

Servië loopt verder leeg

Jonge Serviërs houden het voor bekeken in eigen land. Een vijfde van alle universiteitstudenten heeft vaste plannen om te emigreren, en meer dan de helft van hun medestudenten kijkt uit naar een kans om ook naar het buitenland te vertrekken. Na de exodus van de jaren 90 is Servië opnieuw op weg om een groot deel van zijn meest beloftevolle inwoners ...
Nieuws

'President van de inheemsen' moet schipperen - analyse

De overwinning van de linkse ex-kolonel Lucio Gutiérrez in de Ecuadoraanse verkiezingen van zondag wordt op gejuich onthaald bij de beweging der inheemsen. De machtige inheemse koepelorganisatie CONAIE wil de nieuwe regering alle politieke steun verlenen die ze op de been kan brengen. De inheemse beweging wil verregaande veranderingen in dit land, ...
Nieuws

Strijd tegen de corruptie fel verzwakt

In het Nicaraguaanse parlement is al viermaanden lang geen meerderheid gevonden om een einde te maken aan deonschendbaarheid van volksvertegenwoordiger en voormalig president ArnoldoAlemán. Alemán wordt er door een onderzoeksrechter van beschuldigd tijdenszijn presidentschap tussen 1997 en 2002 100 miljoen dollar uit de staatskaste hebben ontvreemd ...
Nieuws

Studenteprotest krijgt algemene bijval

Het protest tegen het regime van president Jean Bertrand Aristide neemt met de dag toe in het straatarme Haïti. Haïtiaanse studenten en oppositiepartijen organiseerden de jongste weken een hele reeks demonstraties omwille van uiteenlopende politieke motieven. Ze protesteerden tegen de schendingen van de mensenrechten, de beknotting van de universit ...
Nieuws

Laat offensief tegen de honger in Tucumán

De Argentijnse regering is maandag eendeur-aan-deur campagne tegen de honger begonnen in de noordwestelijkeprovincie Tucumán. Beelden van uitgemergelde kinderen in die provincie zijnde voorbije twee weken de wereld rondgegaan. Maar critici zeggen dat deverarmde bevolking in Tucumán jarenlang aan haar lot was overgelaten.
Nieuws

Oceanen almaar zieker op 20ste verjaardag Wet van de Zee

Het gaat niet goed met de wereldzeeën:vervuiling en overbevissing nemen toe, cruciale kustgebieden en koraalriffentakelen af en piraterij en grootschalige smokkeloperaties doen afbreuk aanhet imago van de zee als ideale transportweg. De Wet van de Zee, een 20 jaargeleden ondertekende VN-conventie, heeft die toename van die problemen nietkunnen stop ...
Nieuws

Studentenprotesten zijn geen voorbode van nieuwe revolutie

De politieke spanning tussen hervormingsgezindenen radicale aanhangers van de islamitische heilstaat is sinds 1979 nog nooitzo hoog geweest. Studenten trekken dagelijks de straat op voor meervrijheid. De machtstrijd betekent volgens analisten niet dat er eenburgeroorlog of nieuwe revolutie voor de deur staat. Het geven en nemenlangs beide kanten ka ...
Nieuws

Heibel over elfde vrouw van koning Mswati

Politiek in het bijna volledig doorZuid-Afrikaans grondgebied omgeven koninkrijk Swaziland is eenonwaarschijnlijk vat van tegenstrijdigheden tussen traditie en moderniteit.Dat bleek eens te meer toen de moeder van het meisje dat door koning Mswatials elfde vrouw werd gekozen naar de rechter stapte en de vorst aanklaagdewegens ontvoering. Uiteindeli ...
Nieuws

Harde opstelling Indonesisch leger kan vredesakkoord fnuiken

JAKARTA, 24 november (IPS) - Terwijl de belegering door het Indonesische leger van een rebellenkampement blijft duren, sijpelt de hoop op een nieuw vredesakkoord in de opstandige provincie Atjeh langzaam weg. De regering kondigde deze week aan dat ze op 9 december met de rebellen een akkoord zal sluiten over het eeuwige conflict. Door haar hardnekk ...

Pagina's