Politiek

Nieuws

Europa en ontwikkelingslanden trekken klimaatonderhandelingen weervlot

Gezamenlijke inspanningen van de EuropeseUnie, China en de ontwikkelingslanden lijken ervoor te zorgen dat hetprotocol van Kyoto toch een centrale plaats krijgt in de Verklaring vanDelhi. Dat document wordt het belangrijkste product van de tiendaagseklimaatconferentie die vrijdag in de Indiase hoofdstad wordt besloten.Eerder was grote consternatie ...
Nieuws

Overheid verhindert terugkeer Koerdische vluchtelingen (HRW)

Honderdduizenden Koerdische vluchtelingen dienaar hun geboortestreek willen terugkeren, worden daaraan gehinderd door deregering, het leger en de paramilitaire Dorpswachten die de plak zwaaien inde Koerdische gebieden. Dat zegt Human Rights Watch (HRW) in een rapport datvandaag (woensdag) wordt gepubliceerd.
Nieuws

Caricom kijkt naar het Noorden om criminaliteitsgolf in te dijken

De vijftien Caricom-landen vergaderen dezeweek op het eiland Trinidad (voor de kust van Venezuela) over een vraag diede hele Caribische regio in de ban houdt: hoe kan de snel stijgendecriminaliteit tot staan worden gebracht? Caribische leiders van Jamaica totGuyana hebben het afgelopen jaar machteloos moeten toekijken hoe een spiraalvan geweld over ...
Nieuws

Overschot zorgt voor schaarste

De vijf sterkhouders van de Peruaanse landbouw -aardappelen, katoen, rijst, maïs en koffie - maken de ergste crisis door injaren. De boeren die deze gewassen verbouwen, verkopen nu tegen prijzen diede productiekosten niet eens dekken, zegt Reynaldo Trinidad, hoofdredacteurvan het magazine Agro Noticias. De economische analisten en landbouwexpertszi ...
Nieuws

Recht op voedsel blijft papieren principe

De VN vinden dat het nog eens mag benadruktworden: het recht op voedsel wordt wereldwijd aan de lopende bandgeschonden. In een maandag gepubliceerd rapport gipst Jean Siegler, eenSpeciale Verslaggever van de VN-Mensenrechtencommissie, vooral de rijkelanden omdat ze hun herhaalde beloften niet nakomen om de honger de werelduit te helpen. De VN stell ...
Nieuws

Lula trommelt oude getrouwen op

In het zog van de nieuwe Braziliaansepresident Luiz Inácio Lula da Silva trekt straks een heel regimentoudgedienden uit de Braziliaanse Arbeiderspartij naar Brasilia om daar op 1januari allerlei bestuursfuncties op te nemen. Paradoxaal genoeg zullen dieoude getrouwen in veel opzichten een frisse nieuwe wind door hetBraziliaanse bestel doen waaien. ...
Nieuws

Europese sociaal-democratie dwaalt (Mario Soares)

De sociaal-democratie in Europa is in crisis net op het moment dat zij het tegengewicht zou moeten vormen voor de vernietigingsmacht van de Verenigde Staten. De huidige generatie van Europese leiders die tot de Socialistische Internationale behoren hebben een vriendelijke houding tegenover Washington laten evolueren tot slaafse gehoorzaamheid. Dat ...
Nieuws

Nieuwe regering in Kasjmir kan keerpunt betekenen

Ongeveer een maand na de historischeverkiezingen in Jammu en Kasjmir heeft de verscheurde Indiase deelstaateindelijk een nieuwe regering. Ze zal de eerste drie jaar geleid worden doorde Democratische Volkspartij, PDP, een moslimpartij die ijvert voor eenautonoom Kasjmir. De PDP deelt de macht met de Congrespartij, die behoorlijkwat water in de wijn ...
Nieuws

Rol van Indonesische veiligheidsdiensten ter discussie - analyse

Na de bomaanslag in Bali van 12 oktober waarbij vooral Australiërs getroffen werden, wil de Australische minister van Defensie Robert Hill de banden met de gevreesde Indonesische Speciale Troepen weer aanhalen. Hij beweert dat er geen andere mogelijkheden zijn om eventuele nieuwe aanslagen te voorkomen maar het zou een kortzichtige en riskante keuz ...
Nieuws

Leger betrokken bij afrekeningen in drugmilieu

De arrestatie van vijf Chileense legerofficieren op beschuldiging van bescherming en bewapening van drugtrafikanten zit de regering van president Ricardo Lagos erg hoog. Chili heeft een naar Zuid-Amerikaanse normen relatief ongeschonden reputatie op het vlak van drugs hoog te houden. Woensdag werden korporaals Carlos León en Emilio Cisterna, ex-kol ...
Nieuws

Giuliani mag nultolerantie nu ook uitproberen in Mexico-stad

Mexico-stad doet een beroep op hetconsultancybedrijf van Rudolph Giuliani, de gewezen burgemeester van NewYork, om met de beproefde nultolerantie-methode de misdaad in de Mexicaansemetropool te beteugelen. Veiligheid heeft echter zijn prijs: de eenjarigeopdracht levert Giuliani's firma een vergoeding op van 4,4 miljard euro plusreisonkosten.
Nieuws

Regeringsformatie Jammu en Kasjmir dichtbij

Er is een akkoord in de maak tussen de tweekibbelende overwinnaars van de verkiezingen in de verscheurde Indiasedeelstaat Jammu en Kasjmir. De Democratische Volkspartij PDP, eenmoslimpartij die een onafhankelijk Kasjmir wil, en de Congrespartij, degrote oppositiepartij die de band met New Delhi wil behouden, sleepten deoverwinning in de wacht. Om d ...

Pagina's