Politiek

Nieuws

De jacht op communisten is open

De 33-jaar oude Communistische Partij op deFilipijnen overleefde vijf Filipijnse regeringen, inclusief de dictatuur vanFerdinand Marcos. Maar de kans is klein dat de Filipijnse CPP en haarmilitaire arm, de New People's Army (NPA) overeind kan blijven nu ze van deVerenigde Staten het brandmerk 'terroristische groepering' heeft gekregen.
Nieuws

Hoogmis van de Latijns-Amerikaanse sociale beweging afgesloten

Gisteren (zondag) werd het eersteArgentina Thematic Social Forum afgesloten, een miniversie van het WereldSociaal Forum. De sociale beweging in Latijns-Amerika, die sterk naar linksis opgeschoven sinds de zware economische crisis in Argentinië, kreeg er eenpodium. De uitwerking van leefbare alternatieven voor het 'failliete'neoliberale economische ...
Nieuws

Regering-Thaksin probeert in gunst van Birma te komen

Thailand schendt de mensenrechten bij deuitzetting van Birmese opposanten zo stellen een aantal Thaise politici enorganisaties. De actie zou door louter opportunisme ingegeven zijn: deregering wil in het gevlei komen bij de Birmese militaire junta. Vorigedinsdag arresteerde de Thaise politie in de provincie Kanchanaburi 31Birmezen op beschuldiging ...
Nieuws

Guyaanse minister doorbreekt taboe doodseskader

De People's Progressive Party (PPP) regeertal tien jaar over het etnisch verdeelde Guyana. Deze partij van deWest-Indische meerderheid kan maar moeilijk kritiek verdragen, ook als dievan binnenuit komt. Minister van Onderwijs Henry Jeffrey trok zich daar devoorbije week weinig van aan en doorbrak het ongezonde taboe met verve.
Nieuws

12.000 mensen op de vlucht voor geweld in Chiapas

Het geweld tussen paramilitairen enZapatisten in de zuidelijke provincie Chiapas gaat onverminderd door enheeft 12.000 mensen op de vlucht gejaagd. De speciale VN-gezant voor interneontheemden Francis Deng sloot vrijdag een missie ter plekke af. Deomstandigheden waarin de vluchtelingen leven, baren hem grote zorgen. Hijheeft beloofd op zoek te gaan ...
Nieuws

Premier Gujurat trekt opnieuw fundamentalistische registers open

Narendra Modi, de eerste minister van deIndiase deelstaat Gujurat, lijkt vastbesloten een symbolische wagenrit -deGaurav Tatra (de bedevaart van de trots)- weer in het leven roepen. DeNationale Mensenrechtencommissie en de Congrespartij zijn hevig gekant tegenhet initiatief dat volgens hen de spanningen en het geweld weer zullen doenopflakkeren. I ...
Nieuws

Ex-president beschuldigd van miljardendiefstal

Voormalig Nicaraguaans president ArnoldoAlemán wordt beschuldigd van corruptie en verduistering van staatsfondsen.Het zou gaan om meer dan honderd miljoen euro. Daarmee schrijft Alemán zichin in de trieste traditie van corrupte Nicaraguaanse staatsleiders.Bovendien blijft hij voorlopig onschendbaarheid genieten.
Nieuws

Gematigde oppositie wil Cubaanse versie van de mensenrechten

Een coalitie van gematigde opposanten in Cubalanceert een nieuw initiatief om het regime van Fidel Castro totdemocratische hervormingen te bewegen. In samenspraak met Cubanen in Cuba endaarbuiten willen ze een Mensenrechtencharter opstellen dat moet dienen alsbasis voor politieke hervormingen. De initiatiefnemers, die zichdistantiëren van het zogen ...
Nieuws

Etnisch gekleurde partijen reiken elkaar eindelijk de hand

Tot voor kort weigerde de Guyaanseoppositiepartij People's National Congress (PNC) elke vorm vanregeringsdeelname. Een niets ontziende misdaadgolf en druk van de civielemaatschappij lijkt de partijtop stilaan op andere gedachten te brengen.PNC-partijleider en voormalig president Desmond Hoyte kondigde eenverrassende ommezwaai aan op het tweejaarlij ...
Nieuws

Jakarta plaatst rebellen in Atjeh voor het blok

Er is al een hele tijd een nieuw bewind inIndonesië, maar een nieuwe wind lijkt er nog altijd niet te waaien. Zekerniet wat betreft de aanpak van het separatisme in Atjeh. Met het recenteultimatum van de centrale regering wordt de keuze voor de militaire aanpakpijnlijk duidelijk. Het Indonesische parlement daarentegen pleit al jarenvoor de dialoog ...
Nieuws

Zwitserse banken geven Montesinos' fortuin terug

Het Zwitserse gerecht geeft aan Peru 79 miljoen euro terug die op naam stonden van Vladimiro Montesinos en andere voormalige Peruaanse topambtenaren die worden beschuldigd van corruptie en schendingen van de mensenrechten. Het Zwitserse ministerie van Justitie maakte gisteren (dinsdag) bekend dat het geld werd overgemaakt op de rekening van de Peru ...
Nieuws

Massaal wapenbezit ondermijnt de democratie

In Servië circuleren naar schatting minstenséén miljoen illegale wapens in de handen van burgers, een gevolg van drieopeenvolgende oorlogen. Pas sinds een oorlogsveteraan vorige maand zevenleden van zijn familie neerschoot, beginnen de overheid en de bevolking zichzorgen te maken om die grote wapenvoorraden.

Pagina's