Dossier: 
Het nieuwe verzet is broodnodig

Waar vinden we vandaag hoop?

De coronapandemie biedt wereldwijd kansen om het beter te doen, als de wolken opgeklaard zijn, schrijft Jago Kosolosky in MO*magazine. Veel dogma’s vlogen de afgelopen maanden al uit het raam, vele andere mogen volgen.

Er zijn de kiemen van hoop, er is de massale uitdaging om straks een nieuwe wereld vorm te geven. Maar er is meer dat de leden van het nieuwe verzet verbindt: ze zijn constructief, creatief en terecht onbeschaamd. Mensen die zich verzetten, vragen respect voor de democratie en proberen zowel binnen als buiten systemen en organisaties verandering af te dwingen. Het nieuwe verzet telt nieuwe gezichten, maar steunt op een rijke geschiedenis én een sterk middenveld dat te vaak onder vuur ligt.

Het nieuwe verzet is broodnodig, nu en zodra COVID-19 onder controle is, of iets wat daarop lijkt. Het herstel van onze maatschappijen, van onze economieën, van onze steden, van mensen zal niet van een leien dakje lopen. We juichen, te vroeg wellicht, om het vooruitzicht op een vaccin en herwonnen vrijheid. Maar praktische bezwaren, wantrouwen en een neoliberaal draaiboek staan een vlotte wereldwijde vaccinatie in de weg.

Tezelfdertijd biedt de pandemie kansen om het beter te doen wanneer de wolken opklaren. Kansen om die enkele jaarlijkse percentagepunten groei van het bruto nationaal product niet te vaak in de weg te laten staan van mensen en hun noden.

Veel dogma’s vlogen de afgelopen maanden al uit het raam, vele andere mogen volgen. Er werden vlotjes massale investeringen ingepland om de economie draaiende te houden. Keynes zag dat het goed was, al was er geen andere optie. Maar hoe goed zijn we voorbereid op een historisch herstel met leiders op vele plaatsen die net nu het leven van ontelbare anderen bemoeilijken of nagenoeg onmogelijk maken?

Het is soms een uitdaging niet cynisch te worden. Ik kijk rond en zie dat te veel touwtjes van het herstel zich in de handen bevinden van mensen die zich doorgaans niet bekommerden om de gevolgen van de coronacrisis voor de meest kwetsbaren. Ik kijk in de spiegel, maar richt me ook tot u. Kijk elders, wend de blik af en zoek naar onkruid en verwildering, naar mensen die tegen schenen schoppen en die ons eraan herinneren dat wij, elke dag, samen de toekomst bepalen.

Deze tekst werd geschreven voor het winternummer van MO*magazine. Voor slechts 32 euro kan je hier een jaarabonnement nemen! Je kan ook proMO* worden voor slechts 4 euro per maand. Je krijgt dan ook ons magazine toegestuurd en je steunt daarmee ons journalistiek project. Opgelet: Knack-abonnees ontvangen MO* automatisch bij hun pakket.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Hoofdredacteur MO*

    Jago Kosolosky (°1991) staat sinds 1 augustus 2020 aan het hoofd van MO* en MO.be. Hij volgde Gie Goris op, hoofdredacteur van MO* van bij het ontstaan van de publicatie in 2003.