Dossier Balkan-besognes

De recente ontwikkelingen rond Oekraïne onderstrepen het belang voor de EU om een doordacht nabuurschapsbeleid te voeren aan de oostrand. De Westelijke Balkan zelf staat alvast te springen om lid te worden maar stoot nog op bezwaren vanuit de EU-lidstaten. MO* trok naar Albanië en Macedonië en sprak in Brussel met onderzoeksjournalisten uit de regio. Georganiseerde misdaad, burenruzies, corruptie: de besognes van de Balkan.