Dossier De ideale migrant

Migratie is van alle tijden. Maar misschien nog het meest van deze. De tijd waarin wij leven, wordt wel ‘het tijdperk van de migratie’ genoemd, omdat er vandaag op zo’n grote schaal, en over heel de wereld, mensen hun geboorteland verlaten voor een ander.
 
Voor ons in België is dat heel zichtbaar. De komst van Marokkanen en Turken zorgde vijftig jaar geleden al voor een veranderd straatbeeld (met grote politieke effecten). Nu wonen mensen van zoveel afkomsten bij elkaar, dat binnenkort geen enkele er nog in de meerderheid is.
 
Voor jongeren is dat de wereld waarin ze opgroeien. De titel van het dossier is niet alleen bedoeld om te provoceren, maar ook om uit te drukken dat migratie, ondanks alle persoonlijke en sociale onrust die het met zich meebrengt, ook voor geluk en vooruitgang kan zorgen. Wanneer lukt het – en wanneer niet?