Dossier De schaliegasrevolutie

‘Money makes the world go round.’ Maar meer nog dan geld is het vandaag de zoektocht naar energiebronnen die de wereld doet draaien en de geopolitieke relaties herschikt. Een opvallende gamechanger in dit spel is gas, meer bepaald het niet-conventionele aardgas of schaliegas. De boom die vijf jaar geleden in de VS op gang kwam, hielp het land meteen uit de  economische impasse.  Ook Europa’s debat over energiebevoorrading draait vandaag om gas. In een context van gespannen relaties met Rusland en in het streven naar meer onafhankelijkheid van Gazprom, lijkt Europees schaliegas een aanlokkelijke piste. Maar is schaliegas de juiste keuze ? Is het de oplossing voor onze economie? Voor het klimaat? En willen de Europeanen dat? MO* peilde naar de beloftes en de limieten.