Dossier De schaliegasrevolutie

‘Money makes the world go round.’ Maar meer nog dan geld is het vandaag de zoektocht naar energiebronnen die de wereld doet draaien en de geopolitieke relaties herschikt. Een opvallende gamechanger in dit spel is gas, meer bepaald het niet-conventionele aardgas of schaliegas. De boom die vijf jaar geleden in de VS op gang kwam, hielp het land meteen uit de  economische impasse.  Ook Europa’s debat over energiebevoorrading draait vandaag om gas. In een context van gespannen relaties met Rusland en in het streven naar meer onafhankelijkheid van Gazprom, lijkt Europees schaliegas een aanlokkelijke piste. Maar is schaliegas de juiste keuze ? Is het de oplossing voor onze economie? Voor het klimaat? En willen de Europeanen dat? MO* peilde naar de beloftes en de limieten. 

vr 04/07
© cc Cristi Beagoe
In Roemenië is de regering van premier Victor Ponta uitgesproken voorstander van schaliegasboringen. Ondanks hevige protesten van de lokale bevolking, kreeg Chevron er carte blanche, al liep dat niet van een leien dakje. Europa slaagt er voorlopig niet in om een gemeenschappelijk wettelijk kader voorop te stellen. Een aantal landen zet intussen al wel de bakens uit. 
do 03/07
Over schalie- en steenkolengas is veel te doen. Is de Shakespeareaanse  aanvulling “about nothing” hier van toepassing, of gaat het om een blijvende speler met een belangrijke rol op het internationale energietoneel? Die vragen beantwoorden, vergt kennis en begrip van het nooit eindigende en ingewikkelde  mondiale toneelstuk over energie. De komende afleveringen van die voorstelling kunnen verschillende richtingen inslaan. Een analyse daarvan kan ons helpen beter in te schatten welke rol schaliegas in welke ontwikkelingen speelt. Aviel Verbruggen geeft een blik achter de dikke rookgordijnen.
do 03/07
© CC Byzantine_K
Terwijl fracking in de Verenigde Staten op volle toeren draait, onderzoekt Groot-Brittannië volop zijn schaliegas-potentieel. De schaliereserves zijn er, maar of die ook commercieel rendabel zullen zijn, is nog de vraag. Putten zijn geboord, van productie is echter nog geen sprake. Inmiddels proberen de overheid en de industrie de bevolking warm te maken voor het idee –voorlopig zonder veel resultaat. De gecontesteerde frackingtechniek krijgt steeds meer tegenstand.
wo 02/07
© gedeputeerde Vandenhove, provincie Limburg
In het oosten van België is vermoedelijk schaliegas voorhanden. De lagen vallen grotendeels samen met de vroegere steenkoolbekkens. Het potentieel wordt nog onderzocht en over mogelijke ontginningen is nog geen beslissing genomen. Maar buurland Nederland lijkt wel gehaast en wil alvast starten met een onderzoek naar het potentieel. De Nederlandse ontginningsplannen spelen ook een aantal Limburgse gemeentes parten. Intussen wordt het wel hoog tijd dat Vlaanderen werk maakt van een structuurplan van zijn ondergrond.
di 01/07
© CC Number 10
Europa bevindt zich midden in een verscheurend  debat over haar toekomstig energiebeleid. Bevoorrading en prijs zijn de ordewoorden in de discussie, meer dan klimaatimpact. Ook centraal in het debat: de gespannen relaties met Rusland. Welk aandeel moet gas krijgen en van waar moet het komen? En zal Europees schaliegas het pleit winnen ten koste van hernieuwbare energie?
ma 30/06
©Royal Dutch Shell
Schaliegas heeft in de VS een ware energierevolutie op gang gebracht. De onverwachte boom zorgde voor lage energieprijzen, een boost voor de Amerikaanse economie en tienduizenden nieuwe jobs. Met daar bovenop nog eens dalende  CO2 -emissies. Het model werkt zo aanstekelijk dat wereldwijd de verkenning naar deze onconventionele energiebron is ingezet. Is dit de vondst van de eeuw, of is het niet meer dan een hype?
Het schaliegasdossier schetst volgens Michiel Dusar van de Belgische Geologische Dienst een goed beeld van de huidige context. Ter toelichting van de cijfers en als aanvulling op de gegeven informatie, wil Dusar nog enkele bijkomende overwegingen kwijt.