Dossier De toekomst van defensie

De regering-Michel buigt zich in 2015 over de toekomst van Defensie. Is een Belgisch leger nog wel nodig? Wat zijn de kerntaken dan? En hoeveel mag dat kosten? MO* gaat het debat mee aan.

do 05/03
© Kristof Clerix
Jarenlang hebben we het debat over de toekomst van het Belgisch leger voor ons uitgeschoven. Daardoor heeft België vandaag een dure krijgsmacht met verouderd materieel en een leeftijdspiramide die de vergelijking met “een bijzonder goed bewapend pensioenfonds” rechtvaardigt. Als we richting willen geven aan de toekomst van ons leger, dan is een eerlijke en nuchtere evaluatie van dat leger een noodzakelijke stap. We investeren jaarlijks 2,7 miljard belastinggeld in een leger opdat we ons veilig zouden voelen. Maar draagt de Belgische krijgsmacht bij aan onze veiligheid? Welke rol speelt het in het creëren van stabiliteit en vrede? Realiseert ons leger de politieke doelstellingen die het moet dienen? 
zo 01/03
Niet enkel de Staatsveiligheid en antiterreurorgaan OCAD moeten besparen, ook de militaire inlichtingendienst moet fors inleveren. Dat maakte Luitenant-generaal Eddy Testelmans, hoofd van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), onlangs bekend in de Kamer. ‘De regering heeft een daling met 20 procent van de werkingsmiddelen opgelegd en in de loop van 2015 zullen geen investeringen meer kunnen gebeuren. De huidige besparingen op het Defensiebudget dreigen op langere termijn de goede werking van de inlichtingendienst te schaden.’
vr 27/02
Sebastian Niedlich (CC BY-NC-SA 2.0)
Tegen Pasen wil minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) aan de regering een perspectiefnota voorleggen over de toekomst van het Belgische leger, die in de zomer moet uitmonden in een strategisch plan. Vandeput vroeg hiervoor input aan veertien zogenaamde Wise Pen: academici, journalisten, militairen en opiniemakers. Op een colloquium in de Koninklijke Militaire School gingen ze in debat met een 120-tal aanwezigen, waaronder hoge militairen en politici.
wo 25/02
© Defensie
De regering-Michel werkt dit voorjaar een strategisch plan uit voor de Belgische Defensie. In dat kader polste minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) bij een tiental academici, diplomaten, journalisten, militairen en opiniemakers binnen de economie en de financiële wereld naar hun persoonlijke visie op de kerntaken van het Belgsiche leger in 2030. MO*journalist Kristof Clerix schreef onderstaande bijdrage voor het Wise Pen Team.
wo 25/02
DFATD | MAECD (cc by-nc-nd 2.0)
De Oekraïne-crisis toont aan dat de NAVO soms een onderdeel van het probleem is, niet van de oplossing. De EU zou beter aan zet zijn in sommige veiligheidsdossiers.
wo 25/02
© Defensie
Drie miljard euro investeren in hernieuwbare, lokale energiebronnen in België geeft mogelijk een betere return-on-security dan nieuwe gevechtsvliegtuigen.
wo 25/02
© Defensie
De wereld veiliger maken behoeft vooral niet-militaire middelen – zoals economische groei, handel, investeringen, tewerkstelling, bemiddeling bij conflicten en toerisme.
wo 25/02
Pete Souza (cc0)
Het is op dit ogenblik erg moeilijk om beslissingen over Defensie te nemen omdat binnen de EU en de NAVO de noodzakelijke visie ontbreekt. 
wo 25/02
Antonio Ponte (CC BY-NC-SA 2.0)
In een recente opiniepeiling werd gepeild naar twee belangrijke aspecten in verband met de toekomst van de Belgische Defensie: buitenlandse interventies en de oprichting van een Europees leger. MO* biedt u de cijfers.
wo 25/02
Staff Sgt. Katerina Slivinske (cc0)
De NAVO is dringend toe aan een herziening van haar doelstellingen – en bijgevolg van haar operaties.