Dossier Kinderpardon

Met de regelmaat van de klok worden jonge asielzoekers na een verblijf van jaren in België teruggestuurd naar hun land van herkomst (op de foto: Parwais Sangari, die naar Afghanistan werd uitgewezen. Psychiater Peter Adriaenssens noemde het terugsturen van minderjarigen naar landen als Afghanistan een vorm van misbruik. Het debat komt op gang om een regeling te treffen voor deze kwetsbare groep, zoals het Kinderpardon dat in Nederland werd ingesteld.

vr 27/09
In de media lezen wij de verhalen van jongeren zonder papieren en jonge vreemdelingen die wettig in België verblijven én schoollopen en die naar hun land van herkomst worden teruggestuurd. We betreuren dit!
do 26/09
Koen Broos
De situatie van kinderen op de vlucht vormt voor het Kinderrechtencommissariaat een grote bekommernis. Niet alleen ontvangen wij regelmatig klachten en vragen van kinderen en jongeren zelf, ook voogden, scholen, opvangcentra, en andere voorzieningen wijzen ons vaak op knelpunten in het onderwijs, de zorg en de begeleiding van deze groep kinderen en jongeren.
wo 25/09
KMS/AMOS (Kerkwerk Multicultureel Samenleven) vraagt een aanpak van het probleem van Niet-Begeleide Minderjarige Buitenlanders die 18 worden die uitgaat van hun rechten en niet van een onbazrmhartige toepassing van wet en regel.
wo 25/09
Vluchtelingenwerk vraagt de regularisatie van het verblijf van voormalige niet-begeleide minderjarigen die hier lokaal verankerd zijn. Of dat de vorm van een Kinderpardon zoals in nederland moet krijgen, laat de organisatie in het midden.
wo 25/09
Brecht Goris
Het zat er al langer aan te komen, maar Theo Francken zet het debat nu resoluut op de Vlaamse politieke agenda: de uitzetting van minderjarige asielzoekers die al jaren in het land verblijven is niet menselijk. Moet Vlaanderen een Kinderpardon instellen, zoals Nederland? Twee Nederlandse specialisten schreven hun visie neer voor MO*.
vr 19/07
CC Steven Fruitsmaak
De Begijnhofkerk in Brussel was deze week tot de nok toe gevuld met wanhoop. Jongeren die aandacht vragen voor de zorgen van hun ouders; ouders die ten minste een oplossing vragen voor hun kinderen. En iedereen wil een wettig verblijfsdocument. ‘Als we deze kinderen terugsturen naar Afghanistan, zullen zij zich later vooral de brutaliteit van het Westen herinneren’, zegt psychiater Peter Adriaenssens.
di 10/07
Brecht Goris
Maggie De Block heeft een mooie kans om te zwijgen gemist, om de Franse ex-president Chirac te parafraseren. Maar laten we er toch voor zorgen dat de verontwaardiging over de faux pas van De Block niet groter wordt dan de woede om haar eigenlijke vergissing: Parwais Sangari naar Kaboel sturen.
zo 08/07
Maandagochtend om 6 uur 15 moet de 20-jarige Parwais Sangari op het vliegtuig stappen richting Afghanistan. Alweer een pijnlijk verhaal dat boven water komt. Voor velen onder ons een déjà vu.