Dossier Kinderpardon

Met de regelmaat van de klok worden jonge asielzoekers na een verblijf van jaren in België teruggestuurd naar hun land van herkomst (op de foto: Parwais Sangari, die naar Afghanistan werd uitgewezen. Psychiater Peter Adriaenssens noemde het terugsturen van minderjarigen naar landen als Afghanistan een vorm van misbruik. Het debat komt op gang om een regeling te treffen voor deze kwetsbare groep, zoals het Kinderpardon dat in Nederland werd ingesteld.