Dossier Onafhankelijkheidsstrijd in Europa

Op 18 september kunnen de Schotten in een referendum kiezen voor onafhankelijkheid. Zal de Scottish National Party haar doel bereiken en stemt een meerderheid voor een eigen Schotse staat of blijft het Verenigd Koninkrijk intact? En heeft een onafhankelijk Schotland een rol te spelen binnen de Europese Unie? In het zuiden van Europa beweegt er heel wat in Spanje. De Catalanen staat lijnrecht tegenover de regering in Madrid met hun wens een referendum te organiseren op 9 november terwijl de Baskische ETA, die nog steeds haar plaatsje heeft op de Europese terreurlijst, de laatste stappen zet richting ontwapening. Hoe het zit met het Europees en internationaal recht komen we te weten door Hendrik Vos en Jan Wouters aan de tand te voelen, beiden experts in hun vakgebied. In het voorlaatste luik van dit dossier brengen we een overzicht van alle regio’s binnen de EU die streven naar onafhankelijkheid. Dichter bij huis tenslotte bestuderen we de Europese banden van het Vlaams-Nationalisme. Trekken de overtuigde Vlamingen aan hetzelfde zeel als de Basken, Schotten, en Catalanen of primeren de politieke tegenstellingen?