Dossier Roma: burgerrechten als een ander

Zeventig jaar na de zigeunervervolging hebben sommige Roma, Roms, Sinti en andere verwante groepen in Europa het nog steeds moeilijk om het leven te leiden dat ze willen. In dit Roma-dossier onderzoekt MO* de link tussen de zigeunerholocaust en de manier waarop Europa vandaag met de Roma omgaat.