Dossier School 2.0

Het herfstnummer van MO* heeft leren als thema. Zes innovatieve trends op vlak van onderwijs worden besproken.

In dit dossier lichten we die graag verder toe. Zo komt u meer te weten over de inspanningen die de zapatisten, het “leger” van arme Maya-indianen in Chiapas, Mexico, zich getroosten door middel van onderwijs om hun identiteit erkend te zien.

En hoe komt het dat westerse topscholen internationale studenten uit hoge kringen blijven trekken, ondanks politieke spanningen? De dochters van de voormalige burgemeester van Moskou zitten zo bijvoorbeeld op kostschool in Londen.

Wanneer kunnen machines autonoom leren, wat beweegt er op de werkvloer, en kan u een diploma aan Harvard behalen vanuit uw luie zetel?

Dit alles las u al in het herfstnummer van MO*, maar vindt u nu ook hier online!