Dossier School 2.0

Het herfstnummer van MO* heeft leren als thema. Zes innovatieve trends op vlak van onderwijs worden besproken.

In dit dossier lichten we die graag verder toe. Zo komt u meer te weten over de inspanningen die de zapatisten, het “leger” van arme Maya-indianen in Chiapas, Mexico, zich getroosten door middel van onderwijs om hun identiteit erkend te zien.

En hoe komt het dat westerse topscholen internationale studenten uit hoge kringen blijven trekken, ondanks politieke spanningen? De dochters van de voormalige burgemeester van Moskou zitten zo bijvoorbeeld op kostschool in Londen.

Wanneer kunnen machines autonoom leren, wat beweegt er op de werkvloer, en kan u een diploma aan Harvard behalen vanuit uw luie zetel?

Dit alles las u al in het herfstnummer van MO*, maar vindt u nu ook hier online!

vr 03/10
Vandaag is het dag van de leerkracht, tijd om stil te staan bij de onderwijzers die komende generaties klaarstomen voor een rol in de samenleving. Natuurlijk moeten er onderwijssystemen bedacht, hervormd en toegepast worden. Het sociale, humane en economische belang van het onderwijs is immers immens. Al te vaak vergeten pedagogen en beleidsmakers echter de cruciale rol van de leerkracht als mens. MO*zocht de moeilijke marge van ons onderwijssysteem op en trof daar mannen en vrouwen aan die de naam helden verdienen, maar weigeren zo genoemd te worden. We onderwierpen hen aan het Grote Onderwijsexamen.
di 16/09
©Lucernacollege
De laatste jaren kwamen het joodse (ultra)orthodoxe onderwijs, de Turks-Belgische Lucernascholen en de Marokkaans-Belgische Iqraschool meermaals in het nieuws. Elk om andere redenen: censuur van lesmateriaal, propaganda, onduidelijke financiering, te monocultureel… Het lijkt erop dat scholen die vanuit religieus of etnisch-cultureel geïnspireerde hoek worden opgericht hun plaats nog moeten verdienen in het Vlaamse onderwijslandschap. Terecht of niet?
ma 15/09
Bianca De Wolf
In Antwerpen is vorig schooljaar de IQRA basisschool van start gegaan. IQRA is een project opgericht in de schoot van de lokale Marokkaanse gemeenschap, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en heeft het doel de leerachterstand bij kinderen in het basisonderwijs aan te pakken. En hierbij willen ze de ouders nauw betrekken.
za 06/09
CC / Karsten Kneese
Kunnen machines leren? Dat is minder evident dan we vandaag al lijken te denken, betoogt Ben Caudron. Nu zijn grasmaairobot het werk voor hem doet, kan hij nadenken over artificiële intelligentie en leerprocessen.
za 06/09
Ilonka Hebels (CC BY-NC-SA 2.0)
Een cursus anatomie van Harvard? Of een lessenreeks over zonne-energie aan de TU Delft? Met videolessen, online fora en interactieve quizjes komen ze zo je huiskamer binnen. En dat allemaal gratis.
vr 05/09
Jirka Matousek (CC BY 2.0)
Leren van experts op de werkvloer is verdwenen of lijkt enkel iets voor wie niet meekan in het échte onderwijstraject. Toch groeit de interesse in het systeem opnieuw met werkloosheid die overal ter wereld toeneemt.
vr 05/09
Aitor Garcia Viñas (CC BY-NC-ND 2.0)
Madrassa’s hebben een slechte naam sinds 9/11, maar voor veel kinderen bieden ze onderwijs waar de staat en zeker de markt hen over het hoofd zien.
do 04/09
Shannon (CC BY-NC-ND 2.0)
Ons woord is ons wapen. Het is van bij het begin de slagzin en de filosofie geweest van de zapatisten, dat opstandelingenleger van arme Maya-indianen in Chiapas, in het zuidoosten van Mexico. Met inleefcursussen voor een internationaal publiek voegen ze de daad bij het woord.
do 04/09
Kevin Dooley (CC BY 2.0)
Er wordt volop gebotst tussen Rusland, China en het Westen. Maar de elites van de opkomende machten zoeken wel hun wijsheid in het vermaledijde Westen.