Dossier Spiraal van geweld

De Islamitische Staat beweert dat ze Irak en Syrië wil bevrijden van de koloniale grenzen en de post-koloniale dictaturen die het Westen in het Midden-Oosten installeerde.

De zorgvuldig geënsceneerde maar uiterst gewelddadige terechtstellingen maken die claim internationaal volkomen ongeloofwaardig. Ze roepen integendeel interventies, bombardementen en dus meer geweld op. Publiek en politiek lijken geen gepast antwoord te vinden om die spiraal van geweld te doorbreken.

Hanne Couderé trok voor een beter inzicht in de dynamiek van bevrijdingsstrijd en overheidsrepressie op onderzoek naar Tsjetsjenië, Sri Lanka en Kasjmir, drie gebieden die de voorbije decennia zwaar te lijden hadden van onderdrukking en gewapende opstand, geweld en tegengeweld, legitieme toekomstverwachtingen en legale repressie.

MO* publiceert deze week drie reportageverhalen van aan de frontlijn van de spiraal van geweld, en sluit af met Hanne Couderés reportagedagboek.

Deze reportages kwamen tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.