Dossier Voedselverspilling

We verspillen wereldwijd een derde van het voedsel dat we produceren. Omdat het fruit ‘misvormd’ is, de boontjes niet de juiste lengte hebben, of gewoon omdat we meer kopen dan we kunnen consumeren. Ondertussen lijden wereldwijd 805 miljoen mensen honger.

In de verschillende stappen van de voedselketen, vanaf het veld tot op ons bord, bestaan initiatieven tegen voedselverspilling.

Hoe ondersteunen we deze initiatieven? Komt het geredde voedsel terecht bij mensen die het nodig hebben? En wat doen hoofdrolspelers zoals supermarkten, boeren, ondernemers en lokale besturen?