Europa

Noticias

“ETA overweegt wapenstilstand” (vakbond)

De Baskische separatistische terreurgroep ETA kondigt mogelijk nog voor kerstmis een bestand aan. Anonieme leden van twee Baskisch-nationalistische vakbonden zeggen dat ze een “positief antwoord” hebb ...
Noticias

Nederland krijgt mogelijk 'WTO-vrije' gemeenten

Houdt Amsterdam straks nog zeggenschap over de komst van nieuwe industrie in en rond de stad? En mogen Amerikaanse bedrijven binnenkort ook aanspraak maken op Utrechtse subsidies? Nederlandse gemeente ...
Noticias

“Commonwealth minder streng voor Nigeria dan voor Zimbabwe” (HRW)

Ook in Nigeria, het gastland van de top van staatshoofden van het Britse Gemenewest, is er geen echte vrijheid van meningsuiting. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft in een veertig pa ...
Noticias

Voorzichtige toenadering op handelstop EU-India

India en Europa zijn het eens over het belang van de Doha-onderhandelingsronde, maar verschillen van mening over de volgorde en het tempo waarmee de punten op de liberaliseringsagenda moeten worden aa ...
Noticias

Openbaarheid van bestuur beste remedie tegen tekort aan democratie

De bevordering van democratie en ontwikkeling staat bovenaan de agenda van de top van staatshoofden van het Commonwealth, het Britse Gemenebest, deze week in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. De eenvoud ...
Noticias

Ekstermolengroep voorzichtig positief over Vlaamse andersglobaliseringsbeweging

De dialoog binnen de Vlaamse andersglobaliseringsbeweging is pril maar hoopgevend. Dat stelt de Ekstermolengroep, een denktank van medewerkers uit Vlaamse niet-gouvernementele organisaties, in het nie ...
Análisis

"Mijn ouders zijn aliens"

Twaalf jaar na het uiteenvallen van de Sovjetunie vertegenwoordigen Russen nog altijd een derde van de bevolking in Letland. De meesten zijn aliens: geen staatsburger van Letland maar ook niet van Rus ...
Noticias

België scoorde op ESF met wetsvoorstel Tobintaks

Bewondering voor het wetsontwerp voor een Tobintaks, input in debatten over Europa en het dienstenakkoord van de Wereldhandelsorganisatie (GATS), diverse plenaire sprekers, opvallend veel volk van de ...
Noticias

Europese globalisten willen nieuwe partijen oprichten

De andersglobalistische beweging moet haar voorstellen voor een andere wereld vertalen naar een politiek programma dat in Europa verdedigd kan worden door nieuwe politieke partijen. Dat is de opvallen ...
Noticias

Nederland krijgt eigen Sociaal Forum

In 2004 wordt zo goed als zeker een Nederlands Sociaal Forum (NSF) opgericht, een lokale variant van het Wereld Sociaal Forum (WSF) en het Europees Sociaal Forum (ESF). Op het ESF in Parijs vorige wee ...
Noticias

Vrouwen slachtoffer van globalisering in Europa

De ontmanteling van de welvaartstaat in West-Europa en de groei van het kapitalisme in Oost-Europa bedreigen de rechten en de vrijheid van vrouwen. Dat is één van de belangrijkste conclusies van het t ...
Noticias

Bolivia aast op steun tijdens Ibero-Amerikaanse top

Op 14 en 15 november buigen de leiders van Latijns-Amerika, Portugal en Spanje zich over de oprichting van een Permanent Secretariaat voor de Ibero-Amerikaanse Gemeenschap. Naast het gebrek aan eensge ...

Páginas