14.03-28.03

Expo: POPARTE

De expositie POPARTE toont voor het eerst in Vlaanderen kunstwerken tentoon van creatieve individuen uit Midden-Oosten & Noord-Afrika en haar diaspora, die zich laten inspireren zijn door de Popart-beweging.  

13 kunstenaars gebruiken beeldende kunst om hun eigen tradities, omgeving en identiteit uit te beelden. Ze laten zich hiervoor inspireren door de kunstbeweging popart. De artiesten hervormen banale objecten uit de consumptiemaatschappij of massacultuur tot kunstvoorwerpen. De kunstenaars ontleenden hun inspiratie en thema’s aan populaire beeldverhalen zoals tijdschriften, stripverhalen, sociale media en popmuziek. 

De rode draad in de expositie is de zoektocht naar een eigen identiteit in een geglobaliseerde en consumptiegerichte wereld.

Wie in stereotypen denkt over ‘Arabische’ popart komt bedrogen uit. Een nieuwe generatie kunstenaars overstijgt de clichés over de MENA regio en laat zich inspireren door de visuele cultuur, de politiek en de invloed van de globalisatie. Dit geheel leidt tot verbluffende en prikkelende cross-culturele designs.

Vernissage: donderdag 14 maart om 19 u in t Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout. De expo loopt tot en met 28 maart 2019. 

donderdag, 14 maart, 2019 - 19:00 tot donderdag, 28 maart, 2019 - 18:00