Artsen Zonder Vakantie

Extra

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie
Artsen Zonder Vakantie

21 december 2018

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Artsen Zonder Vakantie is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

ARTSEN ZONDER VAKANTIE zijn zo’n 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in Afrikaanse partnerziekenhuizen. Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in het labo of in de ziekenzaal.

Artsen Zonder Vakantie kiest voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen Afrikaanse collega’s hun patiënten beter helpen en hun kennis weer doorgeven aan andere lokale collega’s. Met elk partnerziekenhuis wordt langdurig samengewerkt en het mooiste moment is wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!

Volg Artsen Zonder Vakantie op…

Website: www.azv.be
Facebook: https://www.facebook.com/ArtsenZonderVakantie
Twitter: https://twitter.com/azv_tweets

Contact

Artsen Zonder Vakantie
Adres: Rodekruisplein 16 — 2800 Mechelen
Telefoon: +32 (0) 15 400 888
E-mail: info@azv.be
www.artsenzondervakantie.be / www.azv.be
De werking steunen kan op rekeningnummer: BE73 7331 0001 0060

Tags