21.09

Hang de vredesvlag op de Internationale Dag van de Vrede

21 september is door de VN uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Hang naar aanleiding van deze dag de vredesvlag uit.

Geen nieuwe kernbommen in België! Teken het VN-kernwapenverbod!

Dit jaar willen we de aandacht vestigen op het nieuwe VN-verdrag inzake het Verbod op Kernwapens. Vandaag staan wereldwijd nog steeds méér dan 13.000 kernwapens opgesteld. Ze vormen een onaanvaardbare bedreiging voor mens en planeet. In een context van toenemende economische en geostrategische wedijver tussen de grootmachten in de wereld krijgen kernwapens opnieuw een prominentere rol. Zo kondigde het Verenigd Koninkrijk in maart 2021 aan zijn arsenaal uit te breiden naar 260 kernkoppen en testte Frankrijk in april 2021 nieuwe kernraketten.

In ons land staan al meer dan een halve eeuw kernwapens van de VS opgesteld. Deze worden binnenkort vervangen. België zal dus nieuwe, accuratere en bijgevolg inzetbaardere kernbommen ontvangen.

Laat ons ook in België van de afschaffing van deze massavernietigingswapens een politieke prioriteit maken. Een mondiale kernontwapening is mogelijk als alle landen het VN-Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (dat sinds januari 2021 van kracht is) zouden ondertekenen. België heeft zich jammer genoeg nog altijd niet aangesloten bij het VN-kernwapenverbod.

Wat kan jij doen?

Door de vredesvlag uit te hangen, roep jij op tot een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

  • Hang in de week van 21 september de vredesvlag aan gevels, ramen, deuren, balkons, op je werk, op school,…
  • Post een foto van jouw wapperende vredesvlag op Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #vredesvlag
  • Check op https://bankwijzer.be/ of jouw bank investeert in kernwapens. Zo ja, stuur ze dan een klacht. Zo niet, kan je ze ook een compliment sturen!

Meer info op https://www.dagvandevrede.be/

Bestel een vredesvlag op https://www.dagvandevrede.be/hang-de-vredesvlag-uit/. De vredesvlaggen zijn ook te koop in de stadswinkel van Gent op de botermarkt en Oxfam Gent-centrum en Oxfam Gent Sint-Pieters.

dinsdag, 21 september, 2021 - 08:00