Impact vermindering subsidies

Vanaf 2017 krijgt MO*jaarlijks 150.000 euro subsidies minder. Hieronder vind je de impact van deze besparing grafisch uitgelegd. Wens je hierover nog meer informatie, neem dan contact op met zakelijk leider bernard.sintobin@mo.be.