27.02

Laten we ons massaal bemoeien met economie

Zaterdag 27 februari 2021 om 10:30

Een pleidooi voor de essentiële economie - Met: Sarah De Boeck

De aarde wordt stilaan een onleefbaar ecosysteem voor de mens. Die ‘onleefbaarheid’ komt in grote mate voort uit hoe wij economie definiëren en organiseren. We vergeten daarbij dat de economie niet per definitie gericht is op groei en het maken van winst. Er wordt niet collectief, als een verzameling van mensen en van gemeenschappen, genomen wat we nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te leiden; er wordt individueel genomen van mensen, van grondstoffen, van dieren, planten en alle levende organismen waarmee je geld kan verdienen.

De essentiële economie vertelt een ander verhaal. Economie dient om te voorzien in ons welzijn: ze gaat over huisvesting, voeding, nutsvoorzieningen, zorg, onderwijs en alle activiteiten die wij als mensen – ongeacht ons inkomen – nodig hebben voor ons dagelijks leven. Het gaat over de basisgoederen en diensten die we lokaal consumeren, die lokaal verankerd zijn en die minder onderhevig zijn aan internationale competitie.

Inschrijven naar paul.verbraeken.lezingen@gmail.com + overschrijving van 15€ op BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen. (*) Het is belangrijk om bij de overschrijving je emailadres te vermelden, zodat we de link van de live streaming kunnen bezorgen! (*) In deze 15€ zit live-streaming+boekje+verzending

ORG.: Paul Verbraekenlezing in samenwerking met Masereelfonds, Linx+, ASP en Charta-91.

zaterdag, 27 februari, 2021 - 10:30