Artsen Zonder Vakantie

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Artsen Zonder Vakantie is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

ARTSEN ZONDER VAKANTIE zijn zo’n 600 Belgische artsen, verpleegkundigen en technici die als vrijwilliger meewerken in Afrikaanse partnerziekenhuizen. Tijdens hun eigen vakantie engageren zij zich om hun Afrikaanse collega’s bij te staan en op te leiden aan de operatietafel, in het labo of in de ziekenzaal. 

Artsen Zonder Vakantie kiest voor een duurzame oplossing: uitwisseling van kennis. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen Afrikaanse collega’s hun patiënten beter helpen en hun kennis weer doorgeven aan andere lokale collega’s. Met elk partnerziekenhuis wordt langdurig samengewerkt en het mooiste moment is wanneer Artsen Zonder Vakantie ergens niet meer nodig is. Wanneer kennis echt geneest!

Volg Artsen Zonder Vakantie op…

Website: www.azv.be
Facebook: https://www.facebook.com/ArtsenZonderVakantie
Twitter: https://twitter.com/azv_tweets

Contact

Artsen Zonder Vakantie
Adres: Rodekruisplein 16 — 2800 Mechelen
Telefoon: +32 (0) 15 400 888
E-mail: info@azv.be
www.artsenzondervakantie.be / www.azv.be
De werking steunen kan op rekeningnummer: BE73 7331 0001 0060

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift