Memisa

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. Memisa is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

Wie is Memisa?

Memisa is een Belgische ngo die actief is in medische ontwikkelingssamenwerking en die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen medische centra, ziekenhuizen en hun personeel en bereiken meer dan 7 miljoen mensen in 6 Afrikaanse landen (DR Congo, Benin, Burundi, Congo-Brazzaville, Guinee, Mauritanië) en in India. 
 
Memisa zet zich samen met haar partners in om de bestaande gezondheidsstructuren te ondersteunen. 

We:

  • verbeteren de kwaliteit van de zorg (opleidingen, materiaal, infrastructuur, medicatie,…)
  • maken de zorg toegankelijk op financieel vlak (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen,…) en materieel vlak (aangepaste spoeddiensten : motorambulances, bootambulances, etc.) voor de meest kansarmen
  • begeleiden de organisatie van het gezondheidssysteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem)

Memisa doet zo aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering. De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.

Waarom steunen we MO*?

Memisa steunt MO* omdat we het grote publiek willen sensibiliseren over de problematiek en hen willen informeren over de impact van onze projecten. MO* is een onafhankelijk medium met sterke artikels voor een geïnteresseerd en geëngageerd publiek. MO* is bovendien een van de weinige media die de nodige aandacht aan Afrika besteedt. Samen met MO* strijden we voor internationale solidariteit.

Contact

Memisa België vzw / Memisa Belgique asbl
de Meeûssquare 19 – 1050 Brussel
www.memisa.be  
BE92 3100 9000 0023

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift