UNICEF België

MO*magazine en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. UNICEF België is een van de leden van Wereldmediahuis vzw.

UNICEF, wereldwijd op de bres voor kinderen

UNICEF werkt in 189 landen en gebieden om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen op te groeien tot hun volle potentieel. De prioriteit ligt bij de armste landen en de armste bevolkingsgroepen.

UNICEF ontwikkelt noodhulpprogramma’s en structurele programma’s om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren op verschillende domeinen: gezondheidszorg, onderwijs, voeding, watervoorziening en hygiëne en de bescherming van kinderen. De projecten worden uitgewerkt in samenwerking met heel wat partners.

Visie

Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, op een echte kindertijd.

UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, zet zich in zodat ze gezond kunnen opgroeien, zich volledig kunnen ontplooien en het beste uit het leven kunnen halen, voor zichzelf én voor de wereld. Waar ze ook wonen of wat ook hun afkomst is, we zijn er voor ieder kind, onvoorwaardelijk.

Missie en mandaat

UNICEF richt zich naar alle kinderen in de wereld. Leidraad daarbij is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) dat stelt dat ieder kind waar ook ter wereld recht heeft op overleving, bescherming en ontwikkeling. Opkomen voor de rechten van ieder kind, wereldwijd, is de missie van UNICEF.

UNICEF België heeft het mandaat om de missie van UNICEF in ons land te realiseren.

Hoe doen we dit?

UNICEF België werft fondsen voor de financiering van UNICEF-programma’s wereldwijd. De door UNICEF België ingezamelde fondsen financieren rechtstreeks de verschillende UNICEF-programma’s.

Om ervoor te zorgen dat de kinderrechten in ons land beter worden gerespecteerd, richt UNICEF België zich tot het grote publiek, maar ook tot het beleid, de bedrijfswereld, de media, opinieleiders, verenigingen, jongeren en kinderen. We vragen aandacht voor het welzijn en de rechten van kinderen en waken over de naleving ervan in België. We voeren pleidooiwerk om de doelstellingen van onze organisatie op de agenda van de beleidsmakers te plaatsen.

Geïnspireerd door het Kinderrechtenverdrag is het doel van deze programma’s tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties te realiseren.

Kortom, we proberen werkelijk een verschil te maken voor ieder kind in de wereld.

Waarom steunen we MO*?

Dit alles kunnen we uiteraard niet alleen. We hebben nood aan steun van het publiek, het middenveld en iedereen die ons kan helpen om de stem van kwetsbare kinderen zo ruim mogelijk te laten horen.

Wat dat betreft is MO* zeker een interessante partner. Door ons internationaal netwerk kunnen wij van onze kant interessante contacten en informatie aanleveren die door het team van Wereldmediahuis verwerkt kan worden in sterke, overtuigende content die het welzijn van kinderen in de wereld en de stem van het zuiden “top of mind” plaatst bij de lezers van MO* en het ruimere publiek. Zo maken we samen, elk op ons niveau, werk van die langverwachte solidaire wereld. Goed toch ?

Meer informatie?

Ga naar www.unicef.be

Of volg ons op

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.