Gebruiksvoorwaarden

Registratie van persoonsgegevens

 • Bezoekers van MO.be kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Wereldmediahuis vzw, uitgever van MO*, opgenomen in het adressenbestand van Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel (België).

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

 • De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Wereldmediahuis vzw (redactionele initiatieven, acties, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend door een mail te sturen naar jan.buelinckx@mo.be of te schrijven naar Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel (België).
 • Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Doorgeven van gegevens aan derden

 • Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te sturen naar jan.buelinckx@mo.be of te schrijven naar Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel (België).
 • Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM en andere informatie verkregen via de registratie.

Inzage en correctie van gegevens

 • De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Cookies

 • Bij internetbezoek plaatst Wereldmediahuis vzw cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens als je naar de website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.
 • Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.
 • We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Wedstrijdreglement

 • Deelname aan de wedstrijden geschiedt via e-mail (wedstrijd@mo.be) of via een invulformulier.
 • Bij deelname aan de wedstrijden deel je steeds je naam en adres mee + uw keuze. Onvolledige gegevens worden als ongeldig beschouwd.
 • Tenzij anders vermeld, worden de winnaars willekeurig uit alle inzendingen geselecteerd.
 • Tenzij anders vermeld is deelname geldig tot 5 werkdagen vóór dat het evenement plaatsvindt.
 • De winnaars worden steeds persoonlijk verwittigd:
 • De gegevens van de deelnemers worden opgeslagen in het adressenbestand van Wereldmediahuis vzw. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden enkel gebruikt voor de communicatie en de promotie van MO*. 
 • Op eenvoudig verzoek kan je meedelen dat je jouw gegevens niet wil laten opnemen in het wedstrijdenbestand of je gegevens raadplegen en laten wijzigen of schrappen.
 • Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op MO.be.

Opmerkingen

 • Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.
 • Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds contacteren op Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel (België).

Uitgever

 • Uitgever van MO.be is Wereldmediahuis vzw, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel (België).

Copyright

 • MO*: Alle artikels die door MO* gepubliceerd zijn, mogen overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden, mits bronvermelding en na goedkeuring van MO*hoofdredacteur Gie Goris, gie.goris@mo.be.
 • IPS: Alle artikels die door het nieuwsagentschap IPS-Vlaanderen gepubliceerd zijn, mogen niet overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden zonder de schriftelijke toestemming van IPS-Vlaanderen en zonder bronvermelding. Wenst u de IPS-berichten te publiceren? Contacteer dan IPS-Vlaanderen op marketing@ipsnews.be of bezoek de website op www.ipsnews.be en vraag de abonnementsvoorwaarden.
 • Stampmedia: Alle artikels die door Stampmedia gepubliceerd zijn, mogen overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden, mits bronvermelding en na goedkeuring van de redactie van Stampmedia, stefan@stampmedia.be.
 • Apache: Alle artikels die door Apache gepubliceerd zijn, mogen overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt en/of verspreid worden, mits bronvermelding en na goedkeuring van de redactie van Apache, redactie@apache.be.

Verantwoordelijkheid

 • De subsidiegevers en leden van Wereldmediahuis vzw kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website.
 • Wereldmediahuis vzw streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving in het magazine of op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan Wereldmediahuis op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
 • De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.
 • Wereldmediahuis vzw stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Wereldmediahuis vzw aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van Wereldmediahuis vzw.

Reacties op artikels

 • MO.be apprecieert jouw reacties op artikels die verschijnen op deze site. De reacties verschijnen onderaan een artikel en bevatten de naam die je ingegeven hebt. De reacties krijgen geen inhoudelijke goedkeuring van MO.be, de meningen blijven voor rekening van de auteur. De redactie houdt zich het recht voor om reacties te verwijderen. Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van jouw eigen publicaties.
 • Indien je een reactie geeft op een artikel, blijf dan ‘on topic’: schrijf een reactie over het onderwerp dat in het artikel aan bod kwam. Hoofdletters (CAPS LOCK) moeten uitgeschakeld worden bij het schrijven van een reactie. Een volledige tekst in hoofdletters typen betekent op internet zoveel als LUIDKEELS ROEPEN.
 • Racistische of xenofobe daden, daden die ingegeven zijn door discriminatie of negationisme zijn bij wet verboden en strafbaar. Scheldpraat is niet toegelaten, noch het misbruik van de naam van iemand anders. Ook stalking, eerroof, laster en beledigingen zijn niet toegelaten. Anonieme reacties kunnen verwijderd worden, ook flooding (zinloos dingen blijven typen) of grove beledigingen worden verwijderd. Auteursrechtelijk beschermde teksten kunnen verwijderd worden. Indien je reacties tegenkomt die volgens jou niet door de beugel kunnen, kan je ons dan melden op webredactie@mo.be.