December 2006

Bekijk hier de inhoud van MO*magazine december 2006.

CHINA ENQUÊTE
‘Vlaming wil dat China minimale arbeidsnormen respecteert’

Het aantal boeken, rapporten en reportages over het nieuwe China is amper te tellen en er gaat geen dag voorbij of het Rijk van het Midden wordt wel ergens de supermacht van de toekomst genoemd. MO* wou weten hoe Vlamingen denken over de Chinese economische opgang. We bevroegen tegelijk de Vlaamse bedrijfsleiders. De houding tegenover China zegt immers veel over het draagvlak dat in ons land bestaat voor de mondialisering. De resultaten verschijnen in het decembernummer van MO*.
John Vandaele vroeg reacties aan ambassadeur Zhang Qiyue, afgevaardigd bestuurder Rudi Thomaes van het Verbond van Belgische Ondernemingen, ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, voormalig eurocommissaris en ex-SP-voorzitter Karel Van Miert, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, Professor Song Xinning van de school voor Internationale Studies, aan de Renmin Universiteit in Peking, ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, directeur van Greenpeace China Lo Sze Ping, milieuminister Bruno Tobback, onderzoeker aan de VUB Jonathan Holslag, professor internationale politiek Rik Coolsaet, professor internationale economie aan de VUB Gust Geeraerts.

Interview KAREL DE GUCHT:
‘IK HEB DE GOEDE RAAD VAN GEORGE FORREST NIET NODIG’

Karel De Gucht is er op korte tijd in geslaagd het respect af te dwingen van vriend en vijand –en hij is er niet voor gekend dat hij zonder die laatste categorie door het leven wil gaan– voor de manier waarop hij de functie van minister van Buitenlandse Zaken waarmaakt. Hij is weliswaar minder theatraal dan zijn voorganger, maar de meeste waarnemers zijn ervan overtuigd dat hij niet minder effectief is –integendeel. De Gucht is geen veelprater, maar hij heeft er ook geen moeite mee om voluit zijn visie te geven over zijn bevoegdheid en over het werk dat de Belgische diplomatie realiseert.

Een gesprek over het gewicht van de Belgische diplomatie, Nagorno-Karabach, persoonlijke relaties, België als bekend merk, de splitsing van Ontwikkelingssamenwerking (‘Ik zou toch wel een ezel zijn’), de toekomst van Congo, de waanzinnige situatie in het Midden-Oosten…

NEPAL IS ALWEER EEN PRILLE DEMOCRATIE
John Vandaele ging naar Nepal en vond er twee regeringen –die van de maoïstische rebellen en die van de zevenpartijencoalitie. Op 8 november 2006 hebben de twee kampen echter een akkoord gesloten. De hamvraag is of dat akkoord, en de tien jaar burgeroorlog die eraan vooraf gingen, zullen zorgen voor een beleid dat echt rekening houdt met de vele armen in Nepal.

BIRMA IS SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID
Al meer dan veertig jaar bezetten de generaals de politieke macht in Birma. De meerderheid van de inwoners slaagt er met moeite in de zelfgemaakte touwtjes aan elkaar te knopen, terwijl een groot deel van het staatsbudget naar het leger en de strijd tegen echte en vermeende opstandelingen gaat. Fotojournalist Daniel Pepper trok met rugzakdokters de Thaise grens over en bezocht de dorpen en vluchtelingen in het oosten van Birma. De politieke en militaire repressie zorgt er voor schrijnende armoede en groeiende gezondheidsrisico’s, niet enkel voor de Birmanen.

Argentinië 5 jaar na de volksopstand
EEN FRISSE WIND UIT PATAGONIË

In december 2001 zakte de Argentijnse economie door de vloer en trok het volk de straat op met de slogan: ‘Que se vayan todos’. Vandaag zijn de politici terug van weggeweest en de economie floreert. Eind goed, al goed? Tom Dieusaert, die in Buenos Aires woont, is daar nog niet zeker van.

DIAMANT, BLOED EN LEUGENS
Blood Diamond, de film met Leonardo di Caprio die eind dit jaar in de zalen komt, zorgt voor enige paniek in de diamantcentra. ‘Er ís nog amper conflictdiamant’, luidt de kern van een forse contra-campagne van de diamantindustrie, bezorgd als die is om de belangrijkste waarde van diamant: imago. Leugens, reageert de ngo Global Witness, die bloeddiamant op de internationale agenda plaatste. Hans Van Scharen noteert de wederzijdse verwijten.

Ecuador
GEBREK AAN BELGISCHE DIPLOMATIE

Sinds 31 augustus heeft België geen ambassade meer in Ecuador, net zo min als in Bolivia. Beide landen behoren nochtans tot de voorkeurlanden van de Belgische ontwikkelingshulp. In Ecuador zijn ze allerminst gelukkig met de beslissing.

BUITENLANDSE DIPLOMA’S IN BELGIË
Elk jaar proberen zowat duizend hooggeschoolde buitenlanders hun diploma in Vlaanderen officieel te laten erkennen. Twee op drie slaagt daarin.

Europa’s strijd tegen de maffia
Europol levert magere resultaten af, zegt mede-oprichter Patrick Zanders.

Van een leefloon valt niet te leven
De mening van Diane Moras en Marc De Vos.

Mercedes 207 (Mitien oe sebh’a)
Rachida Lamrabet won dit jaar de KifKif literatuurprijs met Mercedes 207. MO* brengt als voorpublicatie van de bundel Kif Kif. Nieuwe stemmen uit Vlaanderen het middenstuk uit Mercedes 207. Het fragment begint op de autoweg ten noorden van Madrid en eindigt ergens rond Parijs. Boulif zit aan het stuur, H’med mijmert.

Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Vusi Mahlasela
Dat singer-songwriter Vusi Mahlasela bij ons minder gekend is dan landgenoten als Myriam Makeba, Abdullah Ibrahim, Ladysmith Black Mambazo of Johnny Clegg, is volkomen onterecht. Vahlasela is niet alleen een monument uit de artistieke strijd tegen apartheid, ook vandaag is hij nog steeds een zwaargewicht in de rijk geschakeerde muziekwereld van Zuid-Afrika. Hij tekende bijvoorbeeld voor een goed deel van de soundtrack van Tsotsi, de film die dit jaar de Oscar voor beste buitenlandse film kreeg. ‘Wie een stem heeft, moet die verheffen. En als je dat doet, dan moet er hoop en rede uit spreken, in plaats van verbittering en kwaadheid.’

Ethisch beleggen
Investeert uw bank uw geld in wapenindustrie?

De kosten van olie. Vraag en prijs stijgen, en dus groeit de druk om sneller en meer olie te ontginnen. Het sociale en ecologische kostenplaatje daarvan wordt niet in kaart gebracht.

Aids.  Het hiv is terug van nooit weggeweest en migratie, oorlog en mislukte staten maken het extra moeilijk te bestrijden.

Nieuwe multinationals. Mittal Steel en Tata Steel kochten dit jaar oude Europese concurrenten op. Is dat het begin van een heel nieuwe economische wereldorde?

EU en immigratie. Heeft de EU een gezamenlijk en krachtdadig migratiebeleid? De wanhopigen die aanspoelen op de Spaanse en Italiaanse kusten merken er weinig van.

De toekomst van taal. De globalisering bedreigt een groot deel van de kleinere talen. Toch zal de toekomst meertalig zijn.

Een jaarabonnement op MO*magazine kost slechts 20 euro en kan je hier bestellen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift