November 2011

Bekijk hier de inhoud van MO*magazine november 2011.

OVERLEVEN ZONDER KLIMAATAKKOORD: Tien manieren om het klimaat te redden
Het ziet er niet naar uit dat de VN-Klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban eind 2011 een nieuw akkoord zal opleveren. De onderhandelingen worden steeds complexer en de onderlinge relaties blijven gespannen. Ondanks die politieke impasse komen wereldwijd initiatieven op gang die de lagekoolstofmaatschappij moeten vormgeven. De vraag is of ze in staat zijn op korte termijn een trendbreuk te realiseren.

ZEVEN MILJARD MENSEN: Deze eeuw piekt de wereldbevolking –hopelijk
Bij het begin van onze jaartelling waren we met zo’n 300 miljoen mensen en het duurde tot 1800 eer de kaap van een miljard gerond werd. Tegen 1974 waren we al met vier miljard, in 1999 met zes miljard en de Verenigde Naties verwachten op 31 oktober de geboorte van de zeven miljardste aardbewoner.

DE LANGE WEG NAAR EEN STERKERE LANDBOUW IN CONGO: Honger in het paradijs
Hoe komt het dat het uitgestrekte en vruchtbare Congo niet eens zijn eigen bevolking weet te voeden? En kan de Belgische steun aan de landbouw daaraan iets verhelpen? De discussie over goed bestuur duikt onvermijdelijk weer op.

ROB HOPKINS, GRONDLEGGER TRANSITIEBEWEGING: Zelf onze toekomst ontwerpen
We strompelen van de ene crisis naar de andere en politici slagen er maar niet in grondige antwoorden te bieden. Aan de basis leeft er veel frustratie om de impasse maar evengoed schuilt daar een schat aan positieve energie. Rob Hopkins, grondlegger van de transitiebeweging, is erin geslaagd die verborgen energie te mobiliseren. Hopkins was onlangs in Brussel voor een ontmoeting met de Belgische transitiebeweging.

WET OP INLICHTINGENMETHODEN AAN HERZIENING TOE: ‘Mijnheer, mevrouw, wij hebben u afgeluisterd’
Sinds 1 september 2010 mogen de Belgische geheime diensten verregaand ingrijpen in het privéleven van burgers. Vergeet James Bond, dit is het echte leven: op een jaar tijd zijn in België ruim 600 dossiers opgestart waarin bijzondere inlichtingenmethoden zoals telefoontap worden toegepast. Na één jaar praktijk is het duidelijk dat de “afluisterwet” al aan herziening toe is.

TO BE OR NOT TO BE: Palestijnen dagen de VN uit
Voor sommigen schreven de Palestijnen geschiedenis op de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Critici noemden de top in New York dan weer één groot theater waarbij de Palestijnen naar huis keerden met nog minder dan ze al hadden.

HOOGGESCHOOLDE MIGRANTEN OP ZOEK NAAR WERK: Geen baan zoals een ander
Slechts drie procent van alle nieuwkomers vindt een baan die overeenkomt met zijn of haar opleidingsniveau. Vluchtelingenorganisaties en tewerkstellingsdiensten slaan de handen in mekaar om daar verandering in te brengen.

BRICS EN DE EUO: Help de rijken!
Braziliaans president Dilma Rousseff verklaarde midden september dat Europa op Braziliaanse hulp kon rekenen indien het serieus zou zoeken naar een snelle oplossing voor de eurocrisis.

OP DE VLUCHT VOOR KLIMAATPROJECTEN: Indonesisch pilootproject onder vuur
Bosrijke ontwikkelingslanden kunnen groot geld binnenhalen uit klimaatfondsen door hun bossen niet te rooien of verwaarloosde bossen te herstellen. REDD + heet dat in VN-vakjargon: Reducing Emissions from Deforestation and Degradation. Klinkt mooi aan de onderhandelingstafel, maar diep in de wouden zelf gebeuren wel eens dingen die het daglicht best niet zien.

FOTOREPORTAGE: De Filipijnen barsten uit hun archipel
In 1980 waren er vijftig miljoen Filipino’s. Vandaag zijn er negentig miljoen en tegen 2040 verwacht men nog eens een verdubbeling. De hoofdstad Manilla is intussen een claustrofobische plek geworden waar ruimte en privacy duurbetaalde luxegoederen zijn.

DE OPMARS VAN AFRO-BRAZILIË: ‘Op een zwart voorhoofd knippert het woord favela’
Europalia.Brasil zorgt voor een nooit geziene aanwezigheid van Braziliaanse kunstenaars in onze musea, theaters en straten. Een van de unieke verkoopsargumenten voor de interesse in Braziliaanse cultuur, is haar eeuwenoude diversiteit en vermenging. Lode Delputte stelt daar in zijn pas verschenen ‘Braziliaanse Bloei’ vraagtekens bij.

U LIET HET ONS WETEN: Ingenieurs zonder grenzen
Velen kennen Artsen zonder Grenzen. Sommigen weten dat er dierenartsen, reporters en advocaten “zonder grenzen” bestaan. Maar ook de vzw Ingenieurs Zonder Grenzen (IZG) stuurt jaarlijks voor een drietal projecten ingenieurs naar een ontwikkelingsland om er hulp te bieden in het vakgebied dat zij beheersen.

DE PERUAANSE SUSANA BACA: ‘Ik zal een zingende minister zijn’
In juli werd Susana Baca door de nieuwe links-liberale president van Peru, Ollanta Humala, tot minister van Cultuur gebombardeerd. Verrassend, want de zangeres, die met de hulp van Talking Head David Byrne een internationale carrière uitbouwde en in 2002 een Grammy kreeg, behoort tot de Afro-Peruaanse minderheidscultuur en heeft volstrekt geen politieke ervaring. Een visie heeft ze wèl: ‘Een volk kan zich pas emanciperen, als het afrekent met zijn schaamte en angst.’

DREIGBRIEF AAN UNICEF
David Van Reybrouck en Jeroen Theunissen schrijven een dreigbrief aan Unicef: “Geen dreigementen deze keer! Omdat gij er als moloch van de kindvriendelijkheid waarschijnlijk toch immuun voor zijt, proberen wij het via de slinkse manier van de parabel.”

En verder

Een jaarabonnement op MO*magazine kost slechts 20 euro en kan je hier bestellen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift