September 2006

Bekijk hier de inhoud van MO*magazine september 2006.

SHIRIN EBADI: ‘Eén land kan wel voor oorlog, maar niet voor vrede zorgen’
Iran was de voorbije maanden niet weg te branden uit de internationale actualiteit. President Ahmedinejad schokte de westerse opinie met zijn uitspraken over Israël en de holocaust. Zijn nucleaire plannen zorgden voor zenuwachtigheid in de VS én de EU. En toen Israël in oorlog geraakte met Hezbollah, beschuldigde het Iran van wapenleveringen. Hoe reageert men in Iran op al die internationale commotie? De Iraanse journalist Ramin Mostaghim vroeg het voor MO* aan Shirin Ebadi, Nobelprijswinnaar voor de Vrede in 2003.

  • ‘Je kan in elk geval niet verwachten dat Iran op zijn eentje voor vrede in de hele regio gaat zorgen. Bovendien moet Iran als natie heel goed gescheiden worden van Iran als Islamitische Republiek. De Iraanse natie zou wel degelijk een positieve invloed kunnen uitoefenen in de regio, dat is voldoende gebleken toen president Khatami aan de macht was. Sinds Mahmoud Ahmedinejad president is, weegt de Islamitische Republiek opnieuw veel zwaarder door en wordt er vanuit Iran veel minder aan vredesopbouw gedaan in de regio. Maar uiteindelijk is het niet de macht in Teheran die bepaalt of het Midden-Oosten oorlog of vrede kent, geweld of verstandhouding. Dat hangt veel meer af van de vraag of er een rechtvaardige oplossing komt voor de problemen van de Palestijnen en Israël.’

DE MACHTIGEN, DE ALMACHTIGE EN DE MACHTELOZEN
Madeleine Albright en Desmond Tutu over de comeback van God op de politieke scène

God heeft op spectaculaire wijze een comeback gemaakt in de politiek, lokaal zowel als internationaal. MO* sprak daarover met Nobelprijswinnaar en anti-Apartheidsicoon Desmond Tutu en met voormalig VS-buitenlandminister Madeleine Albright. Twee heel verschillende visies en ervaringswerelden, samen een wat genuanceerder verhaal dan gebruikelijk.

Albright: ‘Diplomaten moeten niet alleen getraind worden in de taal en geschiedenis van het land waar ze gestationeerd worden, maar ook in de religieuze overtuigingen van de mensen waarmee ze moeten werken. Ministers van Buitenlandse Zaken hebben ook nood aan religieuze adviseurs.’
Tutu: ‘Religie is moreel neutraal, ze functioneert als een mes waarmee je brood kan snijden -dat is goed- of dat je in iemands buik kan steken -dat is slecht. Niet de religie is verantwoordelijk, maar de mensen die de religie gebruiken.’

Ontwikkelingssamenwerking verjaart
HULP HELPT, MAAR IS NIET DE OPLOSSING

11.11.11 blaast dit najaar veertig kaarsjes uit, de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking viert zelfs vijfenveertig jaar bestaan. Er staan geen grote festiviteiten op het programma. Armoede en nuitsluiting zijn immers springlevend, ondanks zoveel jaar samenwerking tussen staten en bevolkingen in Noord en Zuid. MO* maakt een analyse van de voorwaarden opdat hulp zou kunnen helpen.

  • ‘Hulp helpt maar is niet de oplossing’, vat ontwikkelingsdeskundige Patrick Develtere de onderzoeksresultaten samen. ‘Een aantal kenmerken keert dikwijls terug in landen die economisch succes boeken –zoals China, Maleisië, Zuid-Korea, Barbados, Botswana of Costa Rica– of in landen als Cuba en Sri Lanka die vooral scoren inzake menselijke ontwikkeling. Al die landen hadden een ontwikkelingsstrategie voor er veel hulp was. Ze hadden een eigen visie waarnaar de hulp zich moest schikken en instellingen die het beleid zelf in handen kunnen nemen. Ze investeren op lange termijn en mikken minder op projecten. Ze leggen veel nadruk op rechtvaardigheid en herverdeling en de armen worden betrokken. Het zijn landen die willen leren van anderen en openstaan voor nieuwe ideeën.’

Jongeren en geweld in El Salvador
DE TRANEN ZIJN TATOEAGES, DE DODEN ZIJN ECHT

‘Ik hou van de zang van de lijster, ik hou van de penetrante geur van de bloemen en de schoonheid van jade. Maar ik hou nog veel meer van mijn broer, de mens.’ Het Nahuatl lied komt uit hetzelfde land als waar jongeren vandaag geweld gebruiken om te bewijzen dat ze bestaan. Tom Dieusaert bezocht de hel San Salvador en sprak er met bendeleden en met mensen die uit de spiraal van geweld willen stappen: de echte terdoodveroordeelden.

ONDERGRONDS IN GAZA
De Gazastrook wordt nog steeds gewurgd door het Israëlische beleid. Dat levert extremistische politiek, veel geweld en vooral armoede op. Midden dat inferno ontwikkelde zich een bijzondere vorm van ondergrondse economie: de tunnels die de verbinding maken tussen Gaza en Egypte en waarlangs onder andere wapens gesmokkeld worden. De Belgische fotograaf Cédric Gerbehaye en de Palestijnse journaliste Eve Sabbagh slaagden erin die onzichtbare realiteit in beeld te brengen.

TWEE STEDEN IN SOMALIË
Somalië lijkt anno 2006 een verhaal van twee steden: Baidoa, waar een internationaal erkende maar machteloze regering kantoor houdt, en Mogadishu, waar islamitische milities regeren ondanks het internationale wantrouwen.

DE ESSENTIËLE CHINEES
China zit in de lift naar de status van wereldmacht, dus zullen we moeten leren omgaan met Chinese burgers, bedrijfsleiders, toeristen, consumenten, politici, wereldburgers, kunstenaars… Zijn ze écht anders?

SCHOOL zkt. GEKLEURDE RAAF
Iedereen breekt zijn zijn hoofd over achterstelling en gebrekkige participatie van allochtonen in de samenleving. De sleutel ligt op school en er bestaan wel degelijk manieren om de uitsluitingsmechanismen die daar spelen te doorbreken.

DE LIBANESE OORLOG IN BELGIË
Het recente conflict tussen Israël en Hezbollah wekte wereldwijd afschuw. MO* peilde naar de reacties en vooral acties binnen de Libanese en joodse gemeenschap en talrijke middenveldorganisaties in België. ‘Druppels op een hete plaat. Maar elke druppel telt.’

DE TIJDBOM TIKT IN KASJMIR, DE ECHTE BOMMEN ONTPLOFFEN ELDERS
Op 11 juli werd de Indiase miljoenenstad Mumbai getroffen door een serie dodelijke bomaanslagen. Meteen werd het verband gelegd met gewapende groepen uit Pakistan die actief zijn in de vallei van Kasjmir. Wat is er aan de hand? Met een gesprek met Haran Singh, zoon van de laatste maharadja van Jammu and Kashmir.

Naema Tahir: let’s talk about sex
Met Kostbaar bezit schreef de Nederlands-Pakistaanse schrijfster Naema Tahir een niets verhullend literair drieluik over de seksualiteitsbeleving van jonge Pakistaanse vrouwen. Met deze eerste roman trekt de mensenrechtenjuriste het gordijn wagenwijd open van een kamer die tot nu gesloten bleef. Tahirs drijfveren zijn in de eerste plaats literair en persoonlijk. Ze wil geen statement brengen, wel een kijkgaatje bieden.

Forum: EUROPA VERLOOCHENT KYOTO
Het ene na het andere Europese land verlaagt zijn -al zeer bescheiden- ambities om de CO2-uitstoot te beperken. De industriële lobby’s wegen duidelijk zwaarder door dan de bezorgde burgers. Ook al blijft het Kyoto-discours behouden, hoe langer hoe meer lijkt de politiek te handelen vanuit het motto: ‘Après nous le déluge.’ Letterlijk.
Reacties van Bart Martens (SP.A) en Kris Peeters (CD&V), samen in de Vlaamse meerderheid.

En verder:

Een jaarabonnement op MO*magazine kost slechts 20 euro en kan je hier bestellen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift