De EU als “ontwikkelingsland”

Een MO*paper van Dirk Brems en Julie Lamsens over de universele ontwikkelingsagenda van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in het Europees beleid.

  • Lieven Soete (CC BY-NC-SA 2.0) Wat betekenen de SDG's voor Europa? Lieven Soete (CC BY-NC-SA 2.0)

De Millenniumdoelstellingen riepen de hooginkomenslanden op om hulp te geven aan minder ontwikkelde landen voor het realiseren van acht doelstellingen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) voeren het principe van universaliteit in. Dat betekent dat de ontwikkelingsagenda door elk land, of landengroep zoals de Europese Unie, zowel op intern (nationaal) als extern (internationaal) niveau moet worden gerealiseerd.

Wat betekent dat voor de EU, voor haar (intern) regionaal en sociaal beleid en voor haar (extern) ontwikkelingsbeleid? Kunnen we uit dat regionaal en sociaal beleid inspiratie halen voor het internationale ontwikkelingsbeleid en zou dat een nieuw draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking kunnen creëren? 

Op een ogenblik dat de EU vertwijfeld naar oplossingen voor verschillende diepe crisissen zoekt, kunnen antwoorden op die vragen onze horizon verruimen.

Download hier deze MO*paper.

Over de auteurs

Dirk Brems heeft 25 jaar ervaring in Afrika en was onder andere hoofd Ontwikkelingssamenwerking op de Belgische ambassade in Bujumbura. Hij is nu Raad Ontwikkelingssamenwerking bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU.

Julie Lamsens werkte zes maanden bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Ze vergeleek er het interne en externe ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.

De auteurs schrijven deze paper in eigen naam. Hun opinies en ideeën vertolken op generlei wijze Belgische noch Europese standpunten of opinies.

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2824   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift