Humanitaire hulp voor deze tijd?

Door de jaren heen hebben de humanitaire organisaties zichzelf vernieuwd om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd werden. Maar die aanpassingen blijken vandaag onvoldoende. Er zijn talloze voorbeelden van een positieve aanpak en het programmeren van nieuwe partnerschappen en instrumenten, maar op het vlak van ‘het systeem’ is de vernieuwing onvoldoende doorgezet – dat wil zeggen op het gebied van de instellingen, het beleid, de financiële structuren en de machtsverhoudingen die de acties en de cultuur van de sector kenmerken.

  • Stuart Price (CC BY-NC-ND 2.0) Stuart Price (CC BY-NC-ND 2.0)

Er blijven spanningen bestaan tussen mensen en instellingen, tussen voluntarisme en no-nonsense-aanpak, tussen norm en praktijk, tussen de noodzaak tot diversiteit en de wens tot controle van de processen. De diversiteit in waarden, personen en organisaties in het veld van de humanitaire hulpverlening wordt te weinig benut. Tegelijk verandert de externe context: nieuwe types conflicten, de klimaatverandering en de opkomst van nieuwe vormen van hulp en bescherming vormen allemaal uitdagingen voor de sector.

Er is geen zaligmakend model om op al die uitdagingen in te gaan. Maar het zou al een goed begin vormen om zich te richten op de werkelijke noden en minder vast te houden aan ideologie. Aanvaarden dat verschillende vormen van humanitaire hulp bestaansrecht hebben naast elkaar, is een volgende stap. 

De sector moet in de toekomst meer de ‘gemeenschappelijkheid’ dan de verschillen beklemtonen. Dat vergt onder andere ook een bereidheid om macht en controle af te staan, succes opnieuw te definiëren en duidelijk te zijn over doelstellingen en werkwijzen. De erkenning dat er niet één antwoord en aanpak is, zal de inzet van een meer diverse groep actoren mogelijk maken.

Deze paper is de vertaalde samenvatting van het rapport ‘Time to let go. Remaking humanitarian action for the modern era’, dat in april 2016 werd gepubliceerd door de Humanitarian Policy Group (HPG) van het Overseas Development Institute (ODI), een Britse onafhankelijke denktank over internationale ontwikkeling en humanitaire problemen. www.odi.org/hpg

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt.

MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be/papers. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zich registreert op www.MO.be/papers.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift