10.12

MO*talks: De leegloop van Oost-Europa [online]

English version below

Vrijdag 10 december, 20u-21u30, via Zoom. I.s.m. deBuren. Schrijf je in via info@mo.be

Grote gebieden in Centraal-Europa raken ontvolkt. Boosdoener is een combinatie van emigratie, een hoog sterftecijfer en een laag geboortecijfer. Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn het zwaarst getroffen. Tussen 1989 en 2050 zal hun bevolking met respectievelijk 40 procent, 30 procent en 20 procent gekrompen zijn.

Dit heeft ontwrichtende gevolgen voor de hele samenleving. De getroffen landen zien een brain drain; grote tekorten op de arbeidsmarkt in sectoren als landbouw, industrie, bouw, gezondheidszorg en horeca; uitbuiting van Aziatische immigranten aangetrokken om de lege plaatsen op te vullen; bedreigingen voor de democratie; verlies van identiteit; stagnerende economische groei, jongeren die een verwaarloosde minderheid worden.

De ontvangende westerse landen zien migrantengemeenschappen aangroeien en krijgen te kampen met nieuwe sociale uitdagingen. Deze gevolgen staan voortdurend vooraan in het nieuws. Maar de achterliggende oorzaak, ontvolking, zelden.

MO*journalist Pieter Stockmans praat over de leegloop van Oost-Europa met experts uit binnen-en buitenland. 

Sprekers

 • Annelies Zoomers is hoogleraar Internationale Ontwikkelingsstudies (IDS) aan de Universiteit Utrecht, en voorzitter van WOTRO Science for Global Development (NWO). Ze is mede-oprichter van de Netherlands Land Academy (LANDac) en voorzitter van Shared Value Foundation (SVF). 
 • Radan Kanev is Bulgaars Europarlementslid van oppositiepartij “Democraten voor een Sterk Bulgarije”, in de fractie van de Europese Volkspartij (EVP).
 • Josip Paro is de ambassadeur van Kroatië in België. Kroatië is één van de landen in Oost-Europa die met een bevolkingskrimp te maken heeft.
 • Mihaela Popescu is voorzitter van Agora for Life, een Roemeens-Belgische vereniging die in 2015 in Gent werd opgericht. Agora is ontstaan uit de wens om op Europees niveau te spreken voor de Roemeense identiteit en cultureel erfgoed. http://www.agoraforlife.ro
 • Pieter Stockmans is journalist bij MO* en volgt het mondiale optreden van de Europese Unie, het Europese vluchtelingenbeleid, de evoluties in Midden-Europa en de regio ten oosten van de EU. Met een bijzondere aandacht voor de vier Višegradlanden (Tsjechië, Slovakije, Polen en Hongarije), Roemenië, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne en Rusland. 

Praktisch

 • Wanneer: Vrijdag 10 december, 20u-21u30
 • Online via Zoom. We bezorgen je tijdig een Zoom-link en via die link kan je het gesprek op je computer live volgen.
 • Taal: Engels
 • Organisatie: MO* i.s.m. deBuren
 • Gratis toegang.
 • Schrijf je in via info@mo.be. Je krijgt tijdig de Zoom-link toegestuurd.

English version

MO*talks: The depopulation of Eastern Europe

Friday 10 December, 20:00-21:30, via Zoom. In collaboration with deBuren. Register: info@mo.be

Large areas in Central Europe are becoming depopulated. The culprit is a combination of emigration, a high death rate and a low birth rate. Bulgaria, Romania and Croatia are the worst affected countries. Between 1989 and 2050, their populations will have shrunk by 40%, 30% and 20% respectively.

This has disruptive consequences for the whole of society. The affected countries see a brain drain; large shortages on the labour market in sectors such as agriculture, industry, construction, health care and hospitality; exploitation of Asian immigrants attracted to fill the empty positions; threats to democracy; loss of identity; stagnant economic growth; the younger generations becoming a neglected minority.

The receiving Western countries are seeing migrant communities grow and face new social challenges. These consequences are constantly at the forefront of the news. But the underlying cause, depopulation, rarely is.

MO* journalist Pieter Stockmans talks about the depopulation of Eastern Europe with experts from home and abroad.

Speakers

 • Annelies Zoomers is professor of International Development Studies (IDS) at Utrecht University, and chairperson of WOTRO Science for Global Development (NWO). She is co-founder of the Netherlands Land Academy (LANDac) and chair of Shared Value Foundation (SVF).
 • Radan Kanev is a Bulgarian MEP from the opposition party “Democrats for a Strong Bulgaria”, in the European People’s Party (EPP) faction.
 • Josip Paro is the ambassador of Croatia to Belgium. Croatia is one of the countries in Eastern Europe that is facing a population decline.
 • Mihaela Popescu is president of Agora for Life, a Romanian-Belgian association founded in 2015 in Ghent. Agora was born out of the desire to speak up for Romanian identity and cultural heritage on a European level. http://www.agoraforlife.ro
 • Pieter Stockmans is a journalist at MO* and follows the global actions of the European Union, the European refugee policy, the evolutions in Central Europe and the region east of the EU. With a special focus on the four Višegra countries (Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary), Romania, Bosnia and Herzegovina, Ukraine and Russia.

Practical info

 • When: Friday 10 December, 20.00 – 21.30
 • Online via Zoom. We will send you a Zoomlink and by clicking the link you can follow the discussion on your computer.
 • Language: English
 • Organisation: MO* & deBuren
 • Free entrance.
 • Register: info@mo.be. You will receive the Zoomlink in time.
vrijdag, 10 december, 2021 - 20:00